31 лет на рынке юридических услуг

Довіреність на укладання договору дарування

Д О В І Р Е Н І С Т Ь
Місто Київ, двадцять восьмого листопада дві тисячі двадцять другого року

Я, [П.І.Б. громадянки А.] паспорт ______, виданий ________________________________________ «__» ________________ ___ року, реєстраційний номер облікової карти платника податків – ___________), проживаю у місті Києві [адреса],
обізнана із загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно з вільним волевиявленням, котре відповідає моїй внутрішній волі,
відповідно до вимог та на виконання ст.ст. 244 і 1007 Цивільного кодексу України на підставі укладеного з повіреним усного договору доручення,
у присутності нотаріуса Київського міського нотаріального округу КВІТКИ Алли Михайлівни, яку як нотаріуса було обрано мною самостійно та до якої я звернулася добровільно, за адресою: місто Київ [адреса],цією довіреністю

----------у п о в н о в а ж у ю--------
[П.І.Б. громадянина А.], котрий проживає у місті Києві [адреса],
------------- подарувати від мого імені------------

на ім’я [П.І.Б. громадянки В.] (моя донька, котра проживає у місті Києві [адреса]) ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК за № _, розташований на вулиці САДОВІЙ у місті Ірпінь Київської області – з відповідними господарчими будівлями і спорудами, котрий належить мені на підставі Свідоцтва про право власності, виданого виконкомом Ірпінської міської ради «__» ___________ ___ року на підставі рішення № __ від «___» ______________ ______ року, та ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ площею 0.16 гектарів в межах згідно з планом, на якій розташований названий вище житловий будинок, котра належить мені на підставі Державного акту на право приватної власності на землю, виданого у Ірпінською міською раою Київської області «__» ______________ ____ року.
Для цього [П.І.Б. громадянина А.] вправі:
 подавати від мого імені відповідні заяви, що стосуються виконання передбаченого у довіреності (включаючи заяви, необхідність у яких буде викликана моїми інтересами як власника відчужуваного майна чи вимогами чинного законодавства (зокрема, сімейного, цивільного законодавства та законодавства про нотаріат – про те, що я у шлюбі не перебуваю, відчужувана нерухомість не є спільною сумісною власністю, та особи, які б мали право на житловий будинок та землю чи їх частки (частки у праві), відсутні; щодо замовлення Витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно; про видачу Витягу з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна тощо; щодо відсутності дітей, які б відповідно до вимог Закону України “Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей” мали право користування відчужуваним житлом), та обгрунтовувати інформацію, прохання і побажання, викладені в них;
 наводити свої доводи і міркування з усіх питань, що виникають в ході виконання довіреності, які передбачені законодавством;
 розписуватися за мене, зокрема, але не виключно - підписати договір/договори дарування без додаткового узгодження цього питання зі мною;
 одержувати оформлені на моє ім’я (за моєю участю) документи, у тому числі (але не обмежуючись): витяги з державних та єдиних реєстрів, технічну документацію, якщо у тому буде необхідність, довідки про стан нерухомості, кількість зареєстрованих на житловій площі осіб, акт оцінки землі та/чи інші, рівнозначні цьому документи щодо відповідної та належної для оформлення договору дарування оцінки землі, документи щодо обмежень (обтяжень) на використання земельної ділянки, призначений для мене примірник договору/договорів дарування тощо;
 подавати, підписувати, отримувати будь-які інші документи, відмінні від названих вище, які випливають із змісту цієї довіреності та з нею пов’язані;
 здійснювати від мого імені оплату наданих послуг та/чи сплачувати державне мито, податок з доходів або інші необхідні платежі;
 вчиняти інші дії, передбачені чинним законодавством України для такого роду уповноважень, та які будуть необхідними і доцільними для правильного і повного виконання дорученого.

Ця довіреність є чинною у разі зміни адрес місця проживання (реєстрації місця проживання) представника чи обдаровуваної, а також у разі відсутності документів, що підтверджують мої родинні зв’язки з обдаровуваною.
Довіреність видана без права передоручення повноважень третім особам і діє до двадцять восьмого травня дві тисячі двадцять п’ятого року, якщо не буде припинена раніше цього строку з дотриманням при цьому вимог цивільного законодавства.
Зміст ст.ст. 240-245, 247-250 Цивільного кодексу України щодо поняття довіреності, її форми, строків, передоручення, припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю, ст.ст. 60-74 Сімейного кодексу України щодо статусу спільного сумісного майна подружжя та умов розпорядження ним мені нотаріусом роз’яснено.

ПІДПИС:

ЗАДАТИ ПИТАННЯ / ASK Question