31 лет на рынке юридических услуг

Довіреність на виконання не пов'язаних між собою дій, щодо утримання та обслуговування будинку

Д О В І Р Е Н І С Т Ь
Місто Київ, четвертого травня дві тисячі двадцять другого року

 

Я, [П.І.Б. громадянки А.] (на день видачі довіреності - паспорт _________, виданий _________________________________________ «__» _____________ ___ року; реєстраційний номер облікової карти платника податків ____________), проживаю у місті Києві [адреса],
обізнана із загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно з вільним волевиявленням, котре відповідає моїй внутрішній волі,
відповідно до вимог та на виконання ст.ст. 244 і 1007 Цивільного кодексу України на підставі укладеного з повіреним усного договору доручення,
у присутності нотаріуса Київського міського нотаріального округу КВІТКИ Алли Михайлівни, яку як нотаріуса було обрано мною самостійно та до якої я звернулася добровільно, за адресою: місто Київ [адреса], куди нотаріуса було запрошено мною особисто у зв’язку з моїм похилим віком, цією довіреністю
----------у п о в н о в а ж у ю--------
[П.І.Б. громадянки Б.], котра проживає у місті Києві [адреса], та/або
[П.І.Б. громадянина В.], котрий проживає у місті Києві [адреса],
------------- представляти мої інтереси------------
у відповідних уповноважених на те органах, установах, організаціях, зокрема – в органах державної влади та місцевого самоврядування, у виконавчих органах, житлово-комунальних органах, в органах внутрішніх справ, в пенсійних органах та/або органах соціального захисту та страхування, на пошті, у відомій представникам банківській установі, в органах тепло-, газо-, енергопостачання, телекомунікаційного зв’язку, в землевпорядних органах, тощо) з питань, пов’язаних із отриманням нарахованої мені ПЕНСІЇ (інших соціальних виплат) та забезпеченням належного стану ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ за № __, розташованого на вулиці САДОВІЙ у місті Ірпіні Київської області, та ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, на якій розташований названий вище житловий будинок.
Для цього представники вправі:
 подавати від мого імені будь-які документи, що стосуються виконання передбаченого у довіреності (включаючи заяви, необхідність у яких буде викликана моїми інтересами як отримувача пенсії та інших соціальних виплат та власника згаданої вище нерухомості), та обгрунтовувати інформацію, прохання і побажання, викладені в них;
 мати вільний доступ до згаданої вище нерухомості;
 наводити свої доводи і міркування з усіх питань, що виникають в ході виконання довіреності, які передбачені законодавством;
 розписуватися за мене на документах, які будуть подаватися (видаватися) у процесі виконання довіреності (у тому числі розписуватися в отриманні пенсії чи інших грошових виплат);
 одержувати нараховану мені пенсію чи інші грошові виплати соціального характеру, незалежно від того, де та ким такі виплати будуть здійснюватися;
 ставити питання та вирішувати їх по суті щодо газо-, водо-, теплопостачання житлового будинку, нормального функціонування телефонного зв’язку, нормальної роботи інших телекомунікаційних систем, безперешкодного користування житловим будинком та землею, тощо;
 здійснювати від мого імені оплату наданих послуг та/чи сплачувати державне мито або інші необхідні платежі;
 вчиняти інші дії, передбачені чинним законодавством України для такого роду уповноважень, та які будуть необхідними і доцільними для правильного і ефективного виконання дорученого.
Залежно від обставин представники можуть виконувати надані їм за довіреністю повноваження як спільно, так і окремо (незалежно) один від одного. В останньому випадку моїм представником буде вважатися той із них, хто фактично виконує передбачене у довіреності.
Довіреність видана з правом передоручення повноважень третім особам і зберігає чинність до тридцять першого грудня дві тисячі двадцять п’ятого року, якщо її дія не буде припинена раніше цього строку з дотриманням при цьому вимог цивільного законодавства, про що я повідомлю представників у письмовій формі.
Зміст ст.ст. 240-245, 247-250 Цивільного кодексу України щодо поняття довіреності, її форми, строків, передоручення, припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю, мені нотаріусом роз’яснено.

ПІДПИС:

ЗАДАТИ ПИТАННЯ / ASK Question