31 лет на рынке юридических услуг

Довіреність на реєстрацію права власності на житлові будинки

Д О В І Р Е Н І С Т Ь
Місто Київ, двадцять сьомого липня дві тисячі двадцять другого року

Я, [П.І.Б. громадянина А.] (народився «__» _______________ ___ року; паспорт _________, виданий ____________________________________________________ «__» _____________ ___ року; реєстраційний номер облікової карти платника податків - _________), проживаю за адресою: місто Київ [адреса],
обізнаний із загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, усвідомлюючи значення своїх дій та згідно з вільним волевиявленням, котре повністю відповідає моїй внутрішній волі, володіючи українською мовою, що дає мені можливість без будь-яких мовних обмежень спілкуватися із повіреним та нотаріусом,
відповідно до вимог та на виконання ст.ст. 244 і 1007 Цивільного кодексу України на підставі укладеного з повіреним усного договору доручення,
у приміщенні за адресою: місто Київ, вул. Михайлівська, 6а, кв. 3, що є робочим місцем нотаріуса Київського міського нотаріального округу КВІТКИ Алли Михайлівни, яку як нотаріуса для вчинення цього правочину було обрано мною самостійно та до якої з метою посвідчення наведеної нижче довіреності я звернувся добровільно, цим документом
----------у п о в н о в а ж у ю----------
[П.І.Б. громадянки Б.], котра проживає за адресою: місто Київ [адреса],
----------------- бути моїм представником -----------------
у відповідному органі (бюро) бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна Київської області з питань реєстрації права власності на придбану мною нерухомість, а саме:
1) житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами, котрий був придбаний мною за договором купівлі-продажу будинку, посвідченим приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу ______ «__» _____________ ___ року за реєстром № __, та який знаходиться за адресою: КИЇВСЬКА область, БОРИСПІЛЬСЬКИЙ район, село ПЛЮТИ [адреса], та
2) житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами, котрий був придбаний мною за договором купівлі-продажу будинку, посвідченим приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу ___ «__» _____________ ____ року за реєстром № ___, та який знаходиться за адресою: КИЇВСЬКА область, БОРИСПІЛЬСЬКИЙ район, село ПЛЮТИ [адреса].

В силу повноважень, що ґрунтуються на цій довіреності, [П.І.Б. громадянки Б.] має право:
 розписуватися від мого імені (у тому числі підписувати заяви, клопотання тощо);
 подавати будь-які заяви (як письмові, так і усні), що стосуються виконання дорученого, та обґрунтовувати прохання і побажання, викладені в них;
 подати за призначенням до відповідного бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна (БТІ) вказані вище правовстановлюючі документ на житлові будинки, та/чи інші документи, якщо такі будуть необхідні, щодо зазначеної вище нерухомості;
 отримати зареєстровані правовстановлюючі документи чи будь-які інші рівнозначні (прирівняні) документи, у тому числі витяги про реєстрацію права власності, тощо;
 здійснити оплату наданих послуг та виконаних для мене дій;
 виконувати всі інші дії в межах та в обсязі, передбачених чинним законодавством України для такого роду уповноважень, які б належало вчиняти мені при особистому вирішенні питань, зазначених у цій довіреності.

Довіреність видана без права передачі наданих повноважень третім особам та без права розпорядження вказаною у ній нерухомістю, і зберігає чинність до тридцять першого грудня дві тисячі двадцять п’ятого року, якщо її дія не буде припинена раніше шляхом скасування, про що я повідомлю представника письмово.

Зміст ст.ст. 240, 244, 245, 247-250 Цивільного кодексу України щодо поняття довіреності, її форми, строків, припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю, мені нотаріусом роз’яснено.

ПІДПИС:

ЗАДАТИ ПИТАННЯ / ASK Question