31 лет на рынке юридических услуг

Довіреність на укладання договору оренди від імені юридичної особи

Д О В І Р Е Н І С Т Ь
Місто Київ, чотирнадцятого березня дві тисячі двадцять другого року

Товариство з обмеженою відповідальністю [назва], місцезнаходження - місто Київ [адреса] (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ________; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія ___ № ___, видане Державним реєстратором Печерської районної у місті Києві державної адміністрації, дата проведення державної реєстрації «__» ___________ ___ року, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР - _______________) в особі виконавчого органу, яким є ДИРЕКТОР [П.І.Б. громадянки А.], котра проживає у місті Києві [адреса], повноваження якої грунтуються на Статуті, зареєстрованому Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією «__» _____________ ___ року, реєстраційний № _____ в Реєстрі суб’єктів підприємницької діяльності, та яка підтверджує про свою обізнаність із загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, повне усвідомлення значення своїх дій при вчинення цього правочину та наявність вільного волевиявлення, котре відповідає її внутрішній волі як учасника цього правочину,
відповідно до вимог ст.ст. 244, 1007 Цивільного кодексу України на підставі укладеного з повіреним усного договору, цією довіреністю
---------------------- у п о в н о в а ж у є------------------
[П.І.Б. громадянки Б.] (на день видачі довіреності - паспорт ________, виданий ____________________________________ «__» _______________ ____ року), котра мешкає за адресою: місто Київ [адреса]
------------------ представляти інтереси-------------
-------ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ [назва] ----
у взаємовідносинах з фізичними особами, а також з будь-якими установами, підприємствами, організаціями (в тому числі (але не виключно) - з місцевими органами влади, з державними виконавчими органами, з органами бюро технічної інвентаризації, нотаріату, землевпорядними органами, з органами житлово-комунального господарства України тощо) з питань, пов’язаних з укладанням за участю ТОВ договорів ОРЕНДИ відомої їй нерухомості, що знаходиться на території міста КИЄВА, для чого їй (з дотриманням вимог Статуту) надається право:
 подавати від імені ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ [назва] чи від імені Директора ТОВ заяви та інші документи;
 одержувати будь-які витяги (у тому числі з державних та єдиних реєстрів), довідки та/чи інші документи, пов’язані з укладенням договорів оренди;
 розписуватись на необхідних документах, у тому числі підписувати договори оренди як ПРЕДСТАВНИК ОРЕНДАРЯ на умовах, їй відомих;
 отримати для ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ [назва] підписані (посвідчені) примірники договорів оренди;
 ставити питання про здійснення державної реєстрації правочинів, якщо того вимагатиме чинне законодавство;
 здійснювати необхідну оплату за оформлення договорів оренди;
 виконувати всі інші дії в межах та в обсязі, передбачених чинним законодавством України для такого роду уповноважень.

Довіреність видана БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДОРУЧЕННЯ повноважень третім особам терміном дії на ТРИ РОКИ, і дійсна до чотирнадцятого березня дві тисячі дев’ятого року.
Зміст ст.ст. 244-250 Цивільного кодексу України щодо поняття довіреності, її форми, строків, припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю, нотаріусом роз’яснено.

ПІДПИС:

Форма №46
Чотирнадцятого березня дві тисячі двадцять другого року ця довіреність посвідчена мною, КВІТКОЮ А.М., нотаріусом Київського міського нотаріального округу.
Довіреність підписана від імені Товариства з обмеженою відповідальністю [назва] ДИРЕКТОРОМ [П.І.Б. громадянки А.] у моїй присутності.
Правоздатність та дієздатність Товариства з обмеженою відповідальністю [назва], а також повноваження його представника перевірено.
Особу [П.І.Б. громадянки А.], яка підписала довіреність, встановлено, дієздатність перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за № __
Стягнуто плату
НОТАРІУС

ЗАДАТИ ПИТАННЯ / ASK Question