31 лет на рынке юридических услуг

Шлюбний договір 5

ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР
Місто Київ, двадцять п’ятого грудня дві тисячі двадцять третього року

З однієї сторони – я, [П.І.Б. громадянки А.] (народилася “__” ___________ ___ року; паспорт ___, виданий __________________________________________ “___” _____________ ___ року; реєстраційний номер облікової карти платника податків- ___), проживаю за адресою: місто Київ [адреса] (далі – «ДРУЖИНА»),
з другої сторони – я, [П.І.Б. громадянина Б.] (народився “__” _________ ___ року; паспорт ___, виданий ____________________________________________ “___” _____________ ___ року; реєстраційний номер облікової карти платника податків- ___), проживаю за адресою: Київська область, місто Васильків [адреса] (далі –«ЧОЛОВІК»),
разом – «ПОДРУЖЖЯ», що перебуваємо у шлюбі, який було зареєстровано _____________________________________ “__” ____________ ___ року,
обізнані із загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно із вільним волевиявленням, котре відповідає нашій внутрішній волі як учасників цього правочину, розуміючи його природу, а також свої права та обов’язки за договором,
з метою урегулювання на майбутнє майнових відносин між собою, на засадах взаємоповаги один до одного,
у приміщенні, що є робочим місцем приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу КВІТКИ А.М. (місто Київ, вул. Михайлівська, 6 а, кв. 3), яку як нотаріуса для посвідчення правочину було обрано нами самостійно та до якої ми звернулися добровільно,

УКЛАДАЄМО ЦЕЙ ДОГОВІР,


в якому проголошуємо та взаємно підтверджуємо один одному та всім заінтересованим у тому особам таке:

І. 1. Положення цього ДОГОВОРУ будуть стосуватися виключно майнових відносин між нами, ПОДРУЖЖЯМ, і не стосуватимуться інших питань подружнього життя, у тому числі і наших майнових прав та обов’язків як батьків.
ІІ.1. Цим ДОГОВОРОМ ми підтверджуємо, що належне нам майно ми поділяємо на таке, що має статус ОСОБИСТОЇ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ ЧОЛОВІКА та ДРУЖИНИ, та на таке, яке є СПІЛЬНОЮ СУМІСНОЮ ВЛАСНІСТЮ ПОДРУЖЖЯ.
При цьому під “майном” ми, ПОДРУЖЖЯ, розуміємо:
 будь-які речі, як рухомі, так і нерухомі (в тому числі, але не виключно, - садиби, окремі житлові будинки, квартири, інші об’єкти нерухомості, земельні ділянки, цінні папери, автомототранспортні засоби тощо);
 грошові кошти незалежно від того, у якій валюті вони існують;
 будь-які майнові права, а саме:
- права на частки у статутних капіталах господарських товариств;
- прибутки (дивіденди);
- права на акції та/чи інші цінні папери;
 будь-що інше, що відноситься до майнових корпоративних прав того із ПОДРУЖЖЯ, хто є учасником господарського товариства;
 права вимоги за грошовими та/чи іншими зобов’язаннями.
ІІ.2. ОСОБИСТОЮ ПРИВАТНОЮ ВЛАСНІСТЮ кожного із нас, ПОДРУЖЖЯ є:
а) грошові кошти, внесені ЧОЛОВІКОМ або ДРУЖИНОЮ на його/її особистий рахунок у банківську (кредитну) установу незалежно від джерела походження грошових коштів та часу відкриття/поповнення рахунку.
Зокрема та з огляду на викладене, ПОДРУЖЖЯ вважають особистою приватною власністю [П.І.Б. громадянки А.]:
- ГРОШОВІ КОШТИ готівкою в сумі 180 (сто вісімдесят) тисяч доларів США;
б) майно, набуте ЧОЛОВІКОМ або ДРУЖИНОЮ за час шлюбу, але на кошти, які належали йому/їй особисто, якщо цей факт підтверджено в установленому порядку;
в) майно, набуте ЧОЛОВІКОМ або ДРУЖИНОЮ до шлюбу;
г) майно, набуте ЧОЛОВІКОМ або ДРУЖИНОЮ за час шлюбу, але на підставі договору дарування або у порядку спадкування;
д) нерухоме майно, автотранспортні засоби, що вже придбане ЧОЛОВІКОМ або ДРУЖИНОЮ за час перебування у шлюбі чи буде придбаватися у шлюбі на ім’я одного із подружжя будь-яким способом, відмінним від дарування чи успадкування.
Зокрема та з огляду на викладене, ПОДРУЖЖЯ вважають особистою приватною власністю:
- ЧОЛОВІКА – [П.І.Б. громадянина Б.]:
ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ площею 0,250 га у межах згідно з планом, розташовану за адресою: КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, місто ВАСИЛЬКІВ [адреса], право власності на яку підтверджується ДЕРЖАВНИМ АКТОМ на землю, виданим Васильківською міською радою Київської області згідно з рішенням Васильківської міської ради від “__” ___________ ___ року № __;
ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ площею 0,100 га у межах згідно з планом, розташовану на території _________ ВИШЕНЬКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, кадастровий № ___________, придбану ним згідно з договором купівлі-продажу, посвідченим приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ________ “__” ____________ ___ року за реєстром № ___;
ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК з відповідними господарськими будівлями та спорудами за № __, розташований за адресою: КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, місто ВАСИЛЬКІВ [адреса], право власності на який підтверджується укладеним між ним та [П.І.Б. громадянина В.] “__” ___________ ___ року ДОГОВОРОМ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ, викладеним на бланку нотаріальних документів ___ № __;
- ДРУЖИНИ – [П.І.Б. громадянки А.]:
ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ площею 0,2014 га у межах згідно з планом, розташовану за адресою: КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, БОРИСПІЛЬСЬКИЙ район, село ІВАНКІВ [адреса], придбану нею згідно з договором купівлі-продажу, посвідченим приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області _____ “__” ___________ ___ року за реєстром № __;
ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ площею 0,0771 га у межах згідно з планом, розташовану за адресою: КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, БОРИСПІЛЬСЬКИЙ район, ВИШЕНЬКІВСЬКА сільська рада ____________, право власності на яку підтверджується ДЕРЖАВНИМ АКТОМ на право власності на земельну ділянку (бланк серії _ № __), виданим Бориспільською райдержадміністрацією Київської області “__” ___________ ___ року згідно з розпорядженням від “__” ___________ ___ року № ___;
ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ площею 0,4821 га у межах згідно з планом, розташовану за адресою: КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, ОБУХІВСЬКИЙ район, смт. КОЗИН [адреса], право власності на яку підтверджується ДЕРЖАВНИМ АКТОМ на право власності на землю (бланк __ № ___), виданим Козинською селищною радою Київської області “__” _________ ___ року;
е) речі індивідуального користування, в тому числі коштовності – навіть тоді, коли вони придбані за спільні кошти, і незалежно від часу придбання (як до шлюбу, так і у шлюбі);
є) речі професійних занять, придбані за час шлюбу для одного з ПОДРУЖЖЯ;
ж) премії, нагороди, одержані кожним із нас за особисті заслуги незалежно від часу придбання (як до шлюбу, так і у шлюбі);
з) майно (речі та майнові права) та/або грошові кошти, отримані кожним із нас як відшкодування збитків, відшкодування втрати (пошкодження) речі, яка належала ДРУЖИНІ чи ЧОЛОВІКОВІ, відшкодування завданої моральної шкоди, страхові виплати тощо;
і) дохід (дивіденди), плоди, приплід, продукція, що приноситимуть майно (речі та майнові права, в тому числі корпоративні) та грошові кошти, котрі нами, ПОДРУЖЖЯМ, віднесено до особистої приватної власності.
Ми погоджуємося з тим, що на майно, яке є особистою приватною власністю кожного із нас, за будь-яких умов не поширюються положення глави 8 Сімейного кодексу України (у тому числі ст.ст. 60, 62 СК України) та ст. 369 Цивільного кодексу України.
ІІ.3. Своєю особистою приватною власністю кожен із нас, ПОДРУЖЖЯ, володіє, користується і розпоряджається на власний розсуд, вчиняє будь-які дії щодо свого майна, не узгоджуючи питання із ЧОЛОВІКОМ (ДРУЖИНОЮ) навіть за умови, якщо за час шлюбу таке майно істотно збільшиться у своїй вартості внаслідок спільних трудових чи грошових затрат одного з нас або й обох.
ІІ.4. Спільною сумісною власністю ПОДРУЖЖЯ є:
а) будь-яка річ, набута за час шлюбу, і не віднесена нами, ПОДРУЖЖЯМ, до особистої приватної власності одного з нас;
б) будь-які майнові права (в тому числі корпоративні), набуті за час шлюбу, і не віднесені нами, ПОДРУЖЖЯМ, до особистої приватної власності одного з нас;
в) заробітна плата, пенсія, стипендія кожного із ПОДРУЖЖЯ, одержані або нараховані у період знаходження у зареєстрованому шлюбі;
д) будь-яке інше майно, набуте у шлюбі та не віднесене нами за цим договором до особистої приватної власності.
ІІ.5. Ми, ДРУЖИНА та ЧОЛОВІК, розпоряджатимемося майном (у тому числі грошовими коштами), що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, за взаємною згодою.
Договір щодо такого майна (грошових коштів) або з їх використанням, укладений одним із нас в інтересах сім’ї, створює обов’язки для другого з подружжя, якщо майно (грошові кошти), одержані за договором, використовуватимуться в інтересах сім’ї.
ІІІ.1. ДРУЖИНА та ЧОЛОВІК мають право на поділ майна та грошових коштів, що належать їм на праві спільної сумісної власності, незалежно від розірвання шлюбу (як у період знаходження у зареєстрованому шлюбі, так і після його розірвання).
Розподіл має бути оформлено відповідним договором про це, посвідченим нотаріально, незалежно від того, що буде предметом такого договору. При недосягненні згоди поділ майна відбуватиметься у судовому порядку.
Така умова стосується і виділу майна одного з ПОДРУЖЖЯ із складу усього майна ПОДРУЖЖЯ.
ІV.1. За зобов’язаннями одного з подружжя стягнення може бути накладено лише на його особисте майно і на частку у праві спільної сумісної власності подружжя, яка виділена йому в натурі.
ІV.2. У разі спору між ПОДРУЖЖЯМ щодо накладення стягнення на майно, яке є спільною сумісною власністю, питання вирішуються у судовому порядку.
V.1. Цей шлюбний договір набуває чинності з моменту нотаріального посвідчення.
V.2. Ми, СТОРОНИ, стверджуємо, що:
 у момент укладання цього договору ми усвідомлювали (і усвідомлюємо) значення своїх дій і могли (можемо) керувати ними;
 розуміємо природу цього правочину, свої права та обов’язки за договором;
 при укладенні договору відсутній будь-який обман чи інше приховування фактів, які б мали істотне значення та були свідомо приховані нами;
 договір укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску;
 договір укладається на вигідних для сторін умовах і не є результатом впливу тяжких для ПОДРУЖЖЯ обставин;
 правочин вчиняється з наміром створення відповідних правових наслідків (не є фіктивним);
 цей правочин не приховує інший правочин (не є удаваним);
 ми володіємо українською мовою, що дає нам можливість зрозуміти текст цього правочину та всі без винятку його умови.
V.3. Поняття спільного та роздільного майна, домовленості між ПОДРУЖЖЯМ щодо правового статусу окремих видів майна, обумовлені ПОДРУЖЖЯМ у цьому договорі (розділ ІІ ДОГОВОРУ), підлягають врахуванню як при розподілові такого майна (грошових коштів) за життя ПОДРУЖЖЯ (добровільному чи у судовому порядку), так і при оформленні спадкових прав після їх смерті.
V.4. На майно, яке не віднесено у цьому договорі до об’єктів спільної сумісної чи особистої приватної власності, поширюються загальні вимоги Сімейного кодексу України. Це стосується як правового статусу такого майна, так і порядку розпорядження ним та його розподілу.
V.5. Будь-які інші питання, що стосуватимуться майнових відносин ПОДРУЖЖЯ і визначатимуть взаємні майнові права та обов’язки, та які не урегульовані цим шлюбним договором, будуть вирішуватися нами у відповідності до вимог Сімейного кодексу України.
V.6. За згодою сторін зміни та доповнення до договору вносяться шляхом укладення додаткового правочину, посвідченого нотаріально. Таким же шляхом договір може бути розірвано. За відсутності домовленості (згоди) питання вирішуються у судовому порядку. В такому ж порядку вирішуватимуться питання, що стосуються тлумачення договору, виконання його умов чи визнання недійсним.
V.7. Витрати з нотаріального оформлення цього шлюбного договору ПОДРУЖЖЯ несе спільно.
Про зміст прав та обов’язків за цим договором, про правові наслідки укладеного нами правочину (в тому числі, але не обмежуючись ст.ст. 215-236, 319 Цивільного кодексу України, ст.ст. 57-74, 92-103 Сімейного кодексу України) нам, учасникам правочину, нотаріусом роз‘яснено.

Шлюбний договір складено у ТРЬОХ примірниках, що мають однакову юридичну силу, один із яких призначено для зберігання у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу КВІТКИ А.М. (місто Київ, вул. Михайлівська, 6 а, кв. 3), а два інших, викладені на бланках нотаріальних документів - для сторін за договором (по одному примірнику кожному із учасників правочину).

ПІДПИСИ:

ЗАДАТИ ПИТАННЯ / ASK Question