31 лет на рынке юридических услуг

Довіреність на користування та розпорядження катером

Д О В І Р Е Н І С Т Ь
Місто Київ, двадцятого вересня дві тисячі двадцять другого року

Я, [П.І.Б. громадянина А.], власник паспорта серія ____ № _____________, виданого _______________________________ «____» _____________ _____ року, реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________, проживаю у місті Києві [адреса],
відповідно до усного договору доручення та на виконання вимог ст. 1007 Цивільного кодексу України
цією довіреністю уповноважую
[П.І.Б. громадянина Б.],
який проживає в місті Києві [адреса],
та
[П.І.Б. громадянина В.]
який проживає в місті Києві [адреса],
окремо один від одного
КОРИСТУВАТИСЯ
та
РОЗПОРЯДЖАТИСЯ
від мого імені
(продати, обміняти, а також передавати в оренду, позичку, заставляти в забезпечення моїх власних зобов’язань тощо)
належним мені на підставі Свідоцтва про придатність малого судна для плавання, виданого Регістром судноплавства України “____” _________ _____ року, та Суднового білета серії _____ № ____________, виданого Інспекцією судноплавного та портового нагляду в місті Києві “_____” ____________ ______ року, прогулянковим моточовном Abacus marine Abacus 62 Довжина корпусу 18.70 m Ширина судна 5.00 m Осадка 1.50 m зареєстрованим в Регістрі судноплавства України за регістровим номером ___________ №____________, побудованим в 2001 році, валовою місткістю – 2,0 одиниці, з двигуном марки Vetus VD6.210 № ОТ454579, 210 к.с.
Для чого надаю представникам право експлуатувати згаданий прогулянковий моточовен відповідно до його цільового призначення, представляти мої інтереси в органах нотаріату, комісійних магазинах, на біржах, в інспекціях, в Регістрі судноплавства України, в інших підприємствах, установах та організаціях незалежно від їх підпорядкування і форм власності та належності з усіх без винятку питань, пов’язаних з експлуатацією, відчуженням (купівлею-продажем, міною) моточовна, його переобладнанням, ремонтом, зміною основних елементів, проходженням державного технічного огляду; визначати на власний розсуд місце стоянки моточовна; за необхідності зняти його з обліку; подавати та одержувати необхідні довідки та документи, включаючи заяви, дублікати реєстраційних документів у випадку їх втрати, укладати від мого імені договори цивільно-правового характеру щодо розпорядження та користування моточовном, визначаючи на власний розсуд ціну та інші їх умови, одержувати належні мені за цими договорами грошові суми; сплачувати від мого імені податок з власників транспортних засобів, а також вчиняти також всі інші юридично значущі дії, пов`язані з цією довіреністю.
Довіреність є дійсною до двадцятого вересня дві тисячі двадцять п’ятого року, з правом передоручення повноважень іншим особам.

ПІДПИС:

ЗАДАТИ ПИТАННЯ / ASK Question