31 лет на рынке юридических услуг

Довіреність на представництво в митних органах та органах ДАІ

Д О В І Р Е Н І С Т Ь
Місто Київ, десятого травня дві тисячі двадцять другого року

Я, [П.І.Б. громадянки А.], власник паспорта серія ____ № _____________, виданого _______________________________ «____» _____________ ______ року, реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________, проживаю у місті Іршава Закарпатської області [адреса],
відповідно до усного договору доручення та на виконання вимог ст. 1007 Цивільного кодексу України видала цю довіреність
[П.І.Б. громадянина Б.] (далі – Представник),
зареєстрованому в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів з присвоєнням ідентифікаційного номера ____________
який проживає в місті Ірпінь Київської області [адреса],
для представництва перед відповідними митними органами з правом:
 виступити декларантом придбаного мною за кордоном транспортного засобу - легкового автомобіля марки PRADO LAND CRUISER 150, випуску 2022 року, шасі якого має № WCM2201671Z366034;
 подавати митному органу, який здійснюватиме оформлення транспортного засобу, митну декларацію, а також усі необхідні для здійснення митного контролю та оформлення документи;
 бути присутнім під час митного оформлення транспортного засобу, який пред’являється для такого оформлення;
 одержувати в митних органах документи, оформлені у зв’язку з цією довіреністю, в тому числі посвідчення та ін.;

для представництва перед відповідними підрозділами та працівниками Державної автомобільної інспекції МВС України (далі – ДАІ) з правом:
 подавати від мого імені до підрозділів ДАІ заяви та інші документи;
 одержувати в ДАІ будь-які належні мені документи, оформлені на підставі цією довіреності, в тому числі тимчасовий реєстраційний талон, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, талон про проходження технічного огляду та інші документи, номерні знаки (в тому числі транзитні) тощо.
Представник має також право сплачувати належні з мене грошові суми, в тому числі податки та збори (обов’язкові платежі), нараховані митним органом, органом ДАІ тощо, здійснювати представництво перед третіми особами при перегоні легкового автомобіля своїм ходом або супроводі його при транспортуванні за місцем мого проживання на території України (місто Іршава), подавати автомобіль для проходження державного технічного огляду, у разі потреби представляти мої інтереси у будь-яких інших установах, на підприємствах і в організаціях незалежно від форми їх власності та підпорядкування, заповнювати у разі необхідності, а також підписувати та подавати від мого імені документи, розписуватися за мене на документах та в їх одержанні, а також вчиняти всі інші юридично значущі дії, пов’язані з цією довіреністю.
Довіреність видана строком на один рік і дійсна до п’ятнадцятого січня дві тисячі двадцять третього року, без права передоручення повноважень іншим особам.

10 травня 2022 року ця довіреність посвідчена мною, ПЕТРЕНКОМ Ю.М., нотаріусом Київського міського нотаріального округу.
Довіреність підписана [П.І.Б. громадянки А.] у моїй присутності.
Особу його/її встановлено, дієздатність перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за № _________
Стягнуто плату - за домовленістю.
НОТАРІУС

Використано
бланк серії
____ №__________

ЗАДАТИ ПИТАННЯ / ASK Question