31 лет на рынке юридических услуг

Довіреність на представництво інтересів власника автокрана

Д О В І Р Е Н І С Т Ь
Місто Київ, дев’ятого лютого дві тисячі двадцять другого року

Я, [П.І.Б. громадянина А.] (народився «___» ____________ ______ року; паспорт __________, виданий _________________________ «___» ____________ _____ року реєстраційний номер облікової картки платника податків – ____________), проживаю за адресою: Дніпропетровська область, с. Дослідне [адреса],
обізнаний із загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно з вільним волевиявленням, котре відповідає моїй внутрішній волі, володіючи українською мовою, що дає мені можливість без будь-яких мовних обмежень спілкуватися із повіреним та нотаріусом
на виконання вимог ст.ст. 244 і 1007 Цивільного кодексу України на підставі укладеного з повіреними усного договору доручення,
у присутності нотаріуса Київського міського нотаріального округу КВІТКИ Алли Михайлівни, яку як нотаріуса для посвідчення правочину було обрано мною самостійно і до якої за місцем розташування її робочого місця (місто Київ, вул. Михайлівська, 6а, кв. 3) я звернувся добровільно, цією довіреністю
----------у п о в н о в а ж у ю----------
[П.І.Б. громадянина Б.] (народився «___» ____________ ____ року; паспорт _________, виданий ________________________________ «___» _____________ ____ року), який проживає за адресою: місто Київ, [адреса]
--------------- представляти мої інтереси--------------
в органах Державтоінспекції України чи в будь-яких інших установах, підприємствах чи організаціях незалежно від їх підпорядкування, а також з іншими учасниками дорожнього руху з питань, пов’язаних з експлуатацією належного мені на підставі СВІДОЦТВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ _________, виданого Дніпропетровським ВМЕВ-1 ДАІ УМВС України в Дніпропетровській області «___» ________________ ______ року,
---------------АВТОКРАНА-------------
марки Liebherr LTM 1055, модель LTM 1055, тип ТЗ – автокран – більше 20т-С, 2022 року випуску, кольору жовтого, котрий має шасі (кузов, рама) № _________________, повна маса якого – 32500 кг, маса без навантаження – 12000 кг, об’єм двигуна – 6000, реєстраційний номер якого – ___, зареєстрованого за мною у Дніпропетровським ВМЕВ-1 ДАІ УМВС України в Дніпропетровській області «__» _________ ____ року.
Для належного виконання наданих цією довіреністю повноважень представникові [П.І.Б. громадянина Б.] надаються всі необхідні за чинним законодавством права, пов’язані із забезпеченням належної експлуатації транспортного засобу, зокрема стосовно:
 проведення технічного огляду автокрану;
 його техобслуговування та ремонту;
 підписання та подання від мого імені заяв та/чи інших необхідних документів, пов’язаних з довіреністю;
 замовлення та оплати послуг;
 сплати від мого імені необхідних зборів та податків (у тому числі сплата податку з власників транспортних засобів);
 укладання договору страхування відповідальності власника транспортного засобу;
 транспортування автокрана (знаходження за кермом під час руху) в процесі виконання довіреності;
 виконанням всіх інших юридичних дій у межах та в обсязі, передбачених законодавством України для такого роду уповноважень.
Довіреність видана БЕЗ ПРАВА ВІДЧУЖЕННЯ автокрана та без права передоручення повноважень третім особам і зберігає чинність до дев’ятого лютого дві тисячі двадцять другого року, якщо не буде припинена раніше вказаної дати шляхом скасування у відповідності до вимог цивільного законодавства, про що я повідомлю представника у письмовій формі.
Ця довіреність є чинною при зміні адреси місця проживання уповноваженої мною особи чи зміни нею паспорта.

Зміст ст.ст. 240-245, 247-250 Цивільного кодексу України щодо поняття довіреності, її форми, строків, передоручення, припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю, мені нотаріусом роз’яснено.

ПІДПИС:

Форма №43
Дев’ятого лютого 2022 ця довіреність посвідчена мною, КВІТКОЮ Аллою Михайлівною, нотаріусом Київського міського нотаріального округу.
Довіреність підписана [П.І.Б. громадянина А.] у моїй присутності. Особу його встановлено, дієздатність перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за № __
Стягнуто плату
НОТАРІУС

ЗАДАТИ ПИТАННЯ / ASK Question