31 лет на рынке юридических услуг

Довіреність на представництво інтересів власника транспортного засобу на ім'я кількох представників

Д О В І Р Е Н І С Т Ь
Місто Київ, одинадцятого грудня дві тисячі двадцять другого року

Я, [П.І.Б. громадянина А.] (громадянин України; народився «__» ____________ _____ року; на день видачі довіреності - паспорт _________, виданий ____________________ «__» _______________ ___ року; реєстраційний номер облікової картки платника податків - ___________), проживаю за адресою: місто Київ [адреса],
обізнаний із загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно з вільним волевиявленням, котре відповідає моїй внутрішній волі,
відповідно до вимог та на виконання ст.ст. 244 і 1007 Цивільного кодексу України на підставі укладеного з повіреним усного договору доручення,
у присутності нотаріуса Київського міського нотаріального округу КВІТКИ Алли Михайлівни, яку як нотаріуса було обрано мною самостійно та до якої я звернулась добровільно, цією довіреністю
----------у п о в н о в а ж у ю----------
[П.І.Б. громадянина Б.], котрий проживає у місті Києві [адреса], та/або
[П.І.Б. громадянина В.], котрий проживає у місті Києві [адреса], та/або
[П.І.Б. громадянки Г.], котра проживає у місті Києві [адреса], та/або
[П.І.Б. громадянина Д.], котрий проживає у селі Русанів Броварського району Київської області [адреса],
--------------- представляти мої інтереси--------------
в органах Державтоінспекції України чи в будь-яких інших установах, підприємствах чи організаціях незалежно від їх підпорядкування, а також з іншими учасниками дорожнього руху з питань, пов’язаних з експлуатацією належного мені на підставі СВІДОЦТВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ ___________, виданого УДАІ ГУ МВС України в місті Києві «__» ______________ _____ року
---------------а в т о м о б і л я-------------
марки VOLKSWAGEN, модель TRANSPORTER, 2001 року випуску, кольору жовтого, котрий має шасі (кузов, рама) № ____________, реєстраційний номер якого – _________, зареєстрованим за мною в УДАІ ГУ МВС України в місті Києві «__» _____________ _____ року.
Для належного виконання наданих цією довіреністю повноважень представникам надаються всі необхідні за чинним законодавством права, пов’язані із забезпеченням належної експлуатації транспортного засобу, зокрема стосовно:
 проведення технічного огляду автомобіля;
 його техобслуговування та ремонту;
 підписання та подання від мого імені заяв та/чи інших необхідних документів, пов’язаних з довіреністю;
 замовлення та оплати послуг;
 сплати від мого імені необхідних зборів та податків (у тому числі сплата податку з власників транспортних засобів);
 укладання договору страхування відповідальності власника транспортного засобу;
 КЕРУВАННЯ автомобілем (транспортування автомобіля) в процесі виконання довіреності, у тому числі за межами України (з дотриманням вимог ПРАВИЛ державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388);
 виконанням всіх інших юридичних дій у межах та в обсязі, передбачених законодавством України для такого роду уповноважень.
Залежно від обставин представники можуть виконувати надані їм за довіреністю повноваження як спільно, так і окремо (незалежно) один від одного. В останньому випадку моїм представником буде вважатися той із них, хто фактично виконує передбачене у довіреності.
Довіреність видана БЕЗ ПРАВА ВІДЧУЖЕННЯ АВТОМОБІЛЯ та без права передоручення повноважень третім особам і зберігає чинність до одинадцятого грудня дві тисячі двадцять третього року, якщо не буде припинена раніше вказаної дати шляхом скасування у відповідності до вимог цивільного законодавства, про що представники (представник) будуть повідомлені мною у письмовій формі.
Зміст ст.ст. 240-245, 247-250 Цивільного кодексу України щодо поняття довіреності, її форми, строків, передоручення, припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю, мені нотаріусом роз’яснено.

ПІДПИС:

Форма №43
Одинадцятого грудня дві тисячі двадцять другого року ця довіреність посвідчена мною, КВІТКОЮ Аллою Михайлівною, нотаріусом Київського міського нотаріального округу.
Довіреність підписана [П.І.Б. громадянина А.] у моїй присутності. Особу його встановлено, дієздатність перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за № __
Стягнуто плату
НОТАРІУС

ЗАДАТИ ПИТАННЯ / ASK Question