31 лет на рынке юридических услуг

Довіреність на представництво інтересів власника транспортного засобу

Д О В І Р Е Н І С Т Ь
Місто Київ, тридцятого листопада дві тисячі двадцять другого року

Я, [П.І.Б. громадянки А.] (народилася «__» ___________ _____ року; паспорт ____________, виданий ________________________ «___» ___________ _____ року; реєстраційний номер облікової картки платника податків ___________), проживаю за адресою: місто Київ [адреса],
обізнана із загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно з вільним волевиявленням, котре відповідає моїй внутрішній волі, володіючи українською мовою, що дає мені можливість без будь-яких мовних обмежень спілкуватися із повіреним та нотаріусом
на виконання вимог ст.ст. 244 і 1007 Цивільного кодексу України на підставі укладеного з повіреними усного договору доручення,
у присутності нотаріуса Київського міського нотаріального округу КВІТКИ Алли Михайлівни, яку як нотаріуса для посвідчення правочину було обрано мною самостійно і до якої за місцем розташування її робочого місця (місто Київ, вул. Михайлівська, 6а, кв. 3) я звернулася добровільно, цією довіреністю
----------у п о в н о в а ж у ю----------
[П.І.Б. громадянина Б.] (народився «__» ____________ _____ року; паспорт _______, виданий _________________________ «__» _____________ _____ року; індивідуальний ідентифікаційний номер за ДРФО України _____________), який проживає за адресою: Сумська область, Сумський район, с. Сула [адреса]
--------------- представляти мої інтереси--------------
в органах Державтоінспекції України чи в будь-яких інших установах, підприємствах чи організаціях незалежно від їх підпорядкування, а також з іншими учасниками дорожнього руху з питань, пов’язаних з експлуатацією належного мені на підставі СВІДОЦТВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ __________, виданого УДАІ ГУ МВС України в м. Києві «___» ____________ _____ року,
---------------а в т о м о б і л я-------------
марки JAGUAR, модель X-TYPE, тип ТЗ – легковий седан, 2006 року випуску, кольору жовтого, котрий має шасі (кузов, рама) № ___________, реєстраційний номер якого – _______, зареєстрованого за мною у УДАІ ГУ МВС України в м. Києві «__» ____________ ______ року.
Для належного виконання наданих цією довіреністю повноважень представнику [П.І.Б. громадянина Б.] надаються всі необхідні за чинним законодавством права, пов’язані із забезпеченням належної експлуатації транспортного засобу, зокрема стосовно:
 проведення технічного огляду автомобіля;
 його техобслуговування та ремонту;
 підписання та подання від мого імені заяв та/чи інших необхідних документів, пов’язаних з довіреністю;
 замовлення та оплати послуг;
 сплати від мого імені необхідних зборів та податків (у тому числі сплата податку з власників транспортних засобів);
 укладання договору страхування відповідальності власника транспортного засобу;
 КЕРУВАННЯ автомобілем (транспортування автомобіля) в процесі виконання дорученого, у тому числі за межами України (з дотриманням вимог ПРАВИЛ державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388);
 виконання всіх інших юридичних дій у межах та в обсязі, передбачених законодавством України для такого роду уповноважень.
Довіреність видана БЕЗ ПРАВА ВІДЧУЖЕННЯ АВТОМОБІЛЯ та без права передоручення повноважень третім особам і зберігає чинність до тридцятого листопада дві тисячі двадцять третього року, якщо не буде припинена раніше вказаної дати шляхом скасування відповідно до вимог цивільного законодавства, про що я повідомлю представника у письмовій формі.
Ця довіреність є чинною при зміні адреси місця проживання уповноваженої мною особи чи зміни нею паспорта.

Зміст ст.ст. 240-245, 247-250 Цивільного кодексу України щодо поняття довіреності, її форми, строків, передоручення, припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю, мені нотаріусом роз’яснено.

ПІДПИС:
Форма №43
Тридцятого листопада дві тисячі двадцять другого року ця довіреність посвідчена мною, КВІТКОЮ Аллою Михайлівною, нотаріусом Київського міського нотаріального округу.
Довіреність підписана [П.І.Б. громадянки А.] у моїй присутності. Особу її встановлено, дієздатність перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за № __
Стягнуто плату
НОТАРІУС

ЗАДАТИ ПИТАННЯ / ASK Question