31 лет на рынке юридических услуг

Довіреність на представництво щодо яхти, моточовна

Д О В І Р Е Н І С Т Ь
Місто Київ, четвертого квітня дві тисячі двадцять другого року

Я, [П.І.Б. громадянина А.], власник паспорта серія ____ № _____________, виданого _______________________________ «____» _____________ ______ року, реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________, проживаю у місті Києві [адреса],
відповідно до усного договору доручення та на виконання вимог ст. 1007 Цивільного кодексу України
цією довіреністю уповноважую
[П.І.Б. громадянина Б.],
який проживає у місті Києві [адреса],
ПРЕДСТАВЛЯТИ МОЇ ІНТЕРЕСИ
в Інспекції головного державного реєстратора флоту України, в будь-яких інших підприємствах. установах та організаціях незалежно від підпорядкування, форм власності та галузевої належності, перед страховиками, перед суб’єктами господарювання, що є виконавцями технічного обслуговування та ремонту водних транспортних засобів, з усіх питань щодо експлуатації та обслуговування належного мені на підставі Суднового білету серії ____ № _______, виданого Інспекцією судноплавного та портового нагляду в місті Києві “___” _________ _____ року, туристичного моточовна Abacus marine Abacus 62, побудованого у 2021’ році, матеріал корпусу – сплав Амг, тип, кількість та потужність двигуна – Vetus VD6.210 № ОТ454579, 210 к.с. ., головні розміри якого: Довжина корпусу 18.70 m Ширина судна 5.00 m Осадка 1.50 m., зареєстрованого за мною Інспекцією судноплавного та портового нагляду в місті Києві “___” ________ _____ року у Судновій книзі за № ___________.
Для виконання наданих повноважень представник має право подавати вказаний моточовен для проведення технічного огляду, подавати та отримувати документи, включаючи заяви, розписуватися за мене у разі необхідності на документах та у їх отриманні, експлуатувати транспортний засіб за його цільовим призначенням, сплачувати належні з мене платежі, включаючи податки та збори, а також вчиняти всі інші юридично значущі дії, пов’язані з цією довіреністю.
Довіреність є дійсною до четвертого квітня дві тисячі двадцять п’ятого року і видана без права передоручення повноважень іншим особам.
Зміст ст.ст. 244, 247-250 Цивільного кодексу України роз’яснено.

ПІДПИС:

4 квітня 2022 року ця довіреність посвідчена мною, ПЕТРЕНКОМ Ю.М., нотаріусом Київського міського нотаріального округу.
Довіреність підписана [П.І.Б. громадянина А.] у моїй присутності.
Особу його/її встановлено, дієздатність перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за № _________
Стягнуто плату - за домовленістю.
НОТАРІУС

Використано
бланк серії
____ №__________

ЗАДАТИ ПИТАННЯ / ASK Question