31 лет на рынке юридических услуг

Довіреність на представництво щодо транспортного засобу з відстрочкою права на розпорядження ним

Д О В І Р Е Н І С Т Ь
Місто Київ, четвертого вересня дві тисячі двадцять другого року

Я, [П.І.Б. громадянина А.], власник паспорта серія ____ № _____________, виданого _______________________________ «____» _____________ ______ року, реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________, проживаю у місті Києві [адреса],
на виконання укладеного з повіреним в усній формі договору доручення цією довіреністю уповноважую
[П.І.Б. громадянина Б.],
який проживає в місті Луцьку [адреса],
ПРЕДСТАВЛЯТИ МОЇ ІНТЕРЕСИ
в органах Державтоінспекції МВС України, в будь-яких інших органах та організаціях незалежно від підпорядкування, форм власності та належності, перед страховиками, перед суб’єктами господарювання, що є виконавцями технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, з усіх питань щодо автомобіля, належного мені на підставі Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії ____ № _________, виданого УДАІ ГУ МВС України в місті Києві “____” __________ _____ року, марки AUDI, модель А8, шасі якого має номер ERTYUPK4E96N033961, кольору чорного, зареєстрованим УДАІ ГУ МВС України в місті Києві “____” __________ ____ року за реєстраційним номером ___________,
а починаючи з 30 червня 2023 року (тобто після зняття існуючих обмежень)
РОЗПОРЯДЖАТИСЯ зазначеним автомобілем
(продати або обміняти, заставляти в забезпечення моїх власних зобов’язань, а також передавати в оренду, позичку тощо).
Для чого П.І.Б. громадянина Б. також вправі представляти мої інтереси в органах нотаріату, комісійних магазинах, перед страховиками, в інших підприємствах, установах та організаціях незалежно від їх підпорядкування і форм власності з усіх без винятку питань, пов’язаних з експлуатацією, відчуженням (купівлею-продажем, міною) автомобіля, його переобладнанням (зміна типу і моделі автомобіля, кольору, заміна у встановленому порядку двигуна, кузова, інших деталей), ремонтом, проходженням державного технічного огляду; визначати на власний розсуд місце стоянки автомобіля; за необхідності зняти автомобіль з обліку, ставити автомобіль на облік; одержати транзитні номери; подавати та одержувати необхідні довідки та документи, включаючи заяви, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, дублікат реєстраційного документа у випадку його втрати, укладати від мого імені договори цивільно-правового характеру щодо розпорядження та користування автомобілем, визначаючи на власний розсуд ціну та інші їх умови, одержувати належні мені за цими договорами грошові суми; укладати договори обов’язкового страхування цивільної відповідальності власника транспортного засобу, отримати поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, у випадку спричинення автомобілю, власником якого я є, пошкодження в результаті дорожньо-транспортної пригоди від мого імені укладати договори про відшкодування завданої шкоди, отримувати належне мені відшкодування за завдану шкоду, сплачувати від мого імені податок з власників транспортних засобів, а також вчиняти також всі інші юридично значущі дії, пов`язані з цією довіреністю.
Довіреність видана строком до четвертого вересня дві тисячі двадцять п’ятого року, з правом використання автомобіля за кордоном та з правом передоручення повноважень іншим особам.
При здійсненні повноважень за цією довіреністю протягом строку її дії представник має право експлуатувати автомобіль відповідно до його цільового призначення.
Зміст пункту 55 Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07 вересня 1998 р. № 1388, якими передбачається необхідність переоформлення доручення у разі одержання дублікату реєстраційного документа та порядок заміни реєстраційного документа, виданого на ім’я довірителя, на свідоцтво про реєстрацію ТЗ на ім’я повіреного у разі його виїзду за кордон, роз`яснено.

ПІДПИС:

4 вересня 2022 року ця довіреність посвідчена мною, ПЕТРЕНКОМ Ю.М., нотаріусом Київського міського нотаріального округу.
Довіреність підписана [П.І.Б. громадянина А.] у моїй присутності.
Особу його/її встановлено, дієздатність перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за № _________
Стягнуто плату - за домовленістю.
НОТАРІУС

Використано
бланк серії
____ №__________

ЗАДАТИ ПИТАННЯ / ASK Question