31 лет на рынке юридических услуг

Довіреність на користування та розпорядження причепом

Д О В І Р Е Н І С Т Ь
Місто Київ, шостого січня дві тисячі двадцять другого року

Я, [П.І.Б. громадянина А.], власник паспорта серія ____ № _____________, виданого _______________________________ «____» _____________ _____ року, реєстраційний номер облікової картки платника податків____________, проживаю у місті Києві [адреса],
на виконання укладеного з повіреним в усній формі договору доручення
цією довіреністю уповноважую
[П.І.Б. громадянина Б.],
який проживає у селі Червоне Андрушівського району Житомирської області [адреса],
зареєстрованого у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів з присвоєнням ідентифікаційного номера ____________,
КОРИСТУВАТИСЯ
та
РОЗПОРЯДЖАТИСЯ
від мого імені
(продати, обміняти, а також передавати в оренду, позичку, заставляти в забезпечення моїх власних зобов’язань тощо),
належним мені на підставі свідоцтва про реєстрацію ТЗ серії _____ № _________, виданого МРЕВ-6 міста Києва “_____” ___________ _____ року, причепом бортовим - Е, марки Niewiadow BR2, моделі BR2, випуску 2017 року, кольору сірого, шасі якого має № TYUM4568416, зареєстрованим за мною у МРЕВ-6 міста Києва “____” ____________ _____ року за реєстраційним номером ____________.
Для чого представникові надається право представляти мої інтереси в органах нотаріату, комісійних магазинах, органах Державтоінспекції, підприємствах або підрозділах технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів, інших підприємствах, установах та організаціях незалежно від їх підпорядкування і форм власності з усіх без винятку питань, пов’язаних з експлуатацією, відчуженням (купівлею-продажем, міною) причепа, його переобладнанням (заміна кольору, заміна у встановленому порядку інших деталей), ремонтом, проходженням державного технічного огляду; визначати на власний розсуд місце стоянки причепа; за необхідності зняти причіп з обліку, ставити причіп на облік; одержати транзитні номери; подавати та одержувати необхідні довідки та документи, включаючи заяви, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, дублікат реєстраційного документа у випадку його втрати, визначаючи на власний розсуд ціну та інші умови договорів цивільно-правового характеру, одержувати належні мені за цими договорами грошові суми, а також вчиняти також всі інші юридично значущі дії, пов`язані з цією довіреністю.
Довіреність видана строком до шостого серпня дві тисячі двадцять п’ятого року, з правом використання причепа за кордоном, з правом передоручення повноважень іншим особам.

ПІДПИС:

6 серпня 2022 року ця довіреність посвідчена мною, ПЕТРЕНКОМ Ю.М., нотаріусом Київського міського нотаріального округу.
Довіреність підписана [П.І.Б. громадянина А.] у моїй присутності.
Особу його/її встановлено, дієздатність перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за № _________
Стягнуто плату - за домовленістю.
НОТАРІУС
Використано
бланк серії
____ №__________

ЗАДАТИ ПИТАННЯ / ASK Question