31 лет на рынке юридических услуг

Довіреність на користування та розпорядження мотоциклом

Д О В І Р Е Н І С Т Ь

Місто Київ, одинадцятого квітня дві тисячі двадцять другого року

Я, [П.І.Б. громадянина А.], власник паспорта серія ____ № _____________, виданого _______________________________ «____» _____________ _____ року, реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________, проживаю у місті Києві [адреса],

відповідно до усного договору доручення та на виконання вимог ст. 1007 Цивільного кодексу України
цією довіреністю уповноважую
[П.І.Б. громадянина Б.],
який проживає в смт. Гостомель Київської області [адреса],
зареєстрованого у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів з присвоєнням ідентифікаційного номера ____________,
та
[П.І.Б. громадянина В.],
який проживає в смт. Гостомель Київської області [адреса],
зареєстрованого у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів з присвоєнням ідентифікаційного номера ____________,
КОРИСТУВАТИСЯ
та
РОЗПОРЯДЖАТИСЯ
(продати його, обміняти, передавати в оренду, позичку, заставляти в забезпечення моїх власних зобов’язань тощо, а при здійсненні повноважень як водія – експлуатувати транспортний засіб за його призначенням)
належним мені на підставі Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії ____ № ___________, виданого МРЕВ-6 ДАІ ГУ МВС України в місті Києві “____” _________ ________ року, мотоциклом марки Suzuki Katana, модель GSXS1000S, випуск 2006 року, кольору червоного, шасі (кузов, рама, коляска) якого має номер RAGFPIE096960338996, тип ТЗ – мотоцикл без бокового причепу, зареєстрований у МРЕВ-6 ДАІ ГУ МВС України в місті Києві “____” ___________ _____ року за реєстраційним номером ________________.
Для чого кожний з представників має право представляти мої інтереси в органах Державтоінспекції МВС України, органах нотаріату, в інших підприємствах, установах та організаціях незалежно від їх підпорядкування і форм власності, перед суб’єктами господарювання, які здійснюють комісійну торгівлю транспортними засобами і номерними агрегатами, перед страховиками, перед суб’єктами господарювання, що є виконавцями технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, з усіх без винятку питань, пов’язаних з експлуатацією, відчуженням (купівлею-продажем, міною) мотоцикла, його переобладнанням (зміна кольору, заміна у встановленому порядку двигуна, інших деталей), ремонтом, проходженням державного технічного огляду; визначати на власний розсуд місце стоянки мотоцикла; за необхідності зняти мотоцикл з обліку, ставити мотоцикл на облік; одержати транзитні номерні знаки; подавати та одержувати необхідні довідки та документи, включаючи заяви, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, дублікат реєстраційного документа у випадку його втрати, номерні знаки, укладати від мого імені договори цивільно-правового характеру щодо розпорядження та користування мотоциклом (купівлі-продажу, міни, комісії, оренди, позички тощо), за винятком договору дарування, визначаючи у відповідних договорах на власний розсуд ціну та інші їх умови, одержувати належні мені за цими договорами грошові суми; укладати договори обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власника транспортного засобу, отримати поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, у випадку спричинення мотоциклу, власником якого я є, пошкодження в результаті дорожньо-транспортної пригоди від мого імені укладати договори про відшкодування завданої шкоди, отримувати належне мені відшкодування за завдану шкоду, укладати договори про технічне обслуговування і ремонт транспортного засобу, візуально контролювати виконання робіт за такими договорами, отримувати від виконавця робіт документальне підтвердження виду та обсягу виконаного технічного обслуговування чи ремонту транспортного засобу, сплачувати від мого імені в установлені строки та у розмірах податок з власників транспортних засобів, інші належні з мене платежі тощо, а також вчиняти всі інші юридично значущі дії, пов`язані з цією довіреністю.
При здійсненні повноважень за цією довіреністю представник(и) вправі здійснювати технічну експлуатацію мотоцикла.
Ця довіреність видана з правом використання мотоцикла за межами України, з правом передоручення повноважень іншим особам і є дійсною до її припинення в установленому порядку.
Довіреність є дійсною до двадцятого вересня дві тисячі двадцять п’ятого року, з правом передоручення повноважень іншим особам.

ПІДПИС:

11 квітня 2022 року ця довіреність посвідчена мною, ПЕТРЕНКОМ Ю.М., нотаріусом Київського міського нотаріального округу.
Довіреність підписана [П.І.Б. громадянина А.] у моїй присутності.
Особу його/її встановлено, дієздатність перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за № _________
Стягнуто плату - за домовленістю.
НОТАРІУС

Використано
бланк серії
____ №__________

ЗАДАТИ ПИТАННЯ / ASK Question