31 лет на рынке юридических услуг

Довіреність на перегон автомобіля (у порядку передоручення)

Д О В І Р Е Н І С Т Ь
Місто Київ, двадцять дев’ятого жовтня дві тисячі двадцять другого року

Я, [П.І.Б. громадянина А.] (на день видачі довіреності - паспорт _________, виданий ___________________________________ «__» _______________ ____ року; реєстраційний номер облікової картки платника податків - __________), проживаю за адресою: місто Київ [адреса], і на підставі довіреності з правом передоручення, посвідченої нотаріусом Київського міського нотаріального округу ___________ «__» ________ ____ року за реєстром № __ (бланк ___ № _______) дію від імені ОСНОВНОГО ДОВІРИТЕЛЯ [П.І.Б. громадянина Б.] (індивідуальний ідентифікаційний номер за ДРФО України - _____________), котрий проживає за адресою: місто Київ [адреса],
обізнаний із загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно з вільним волевиявленням, котре відповідає моїй внутрішній волі як учасника цього правочину, у межах повноважень, наданих мені в основній довіреності, яка на день здійснення цього правочину не є припиненою ні за однією з підстав, передбачених у ст. 248 Цивільного кодексу України,
відповідно до вимог ст.ст. 244, 1007 Цивільного кодексу України на підставі та на підтвердження укладеного з повіреним усного договору доручення,
у приміщенні, що є робочим місцем нотаріуса Київського міського нотаріального округу КВІТКИ Алли Михайлівни (місто Київ, вулиця Михайлівська, 6а, кв. 3), яку як нотаріуса було обрано мною самостійно і до якої я звернувся добровільно, цією довіреністю
------------- частково передаю надані мені повноваження------------
[П.І.Б. громадянина В.], який проживає за адресою: місто Київ [адреса], та
--------------- уповноважую його--------------------
ПЕРЕГНАТИ належний ОСНОВНОМУ ДОВІРИТЕЛЕВІ на підставі СВІДОЦТВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТЗ ___________, виданого УДАІ ГУ МВС України в м. Києві «__» ____________ _____ року
-----------------а в т о м о б і л ь ---------------
марки TOYOTA, модель – LAND CRUISER PRADO 150, 2022 року випуску, котрий має кузов № YTIHH20V330257853, реєстраційний номер ___________, що зареєстрований за власником в УДАІ ГУ МВС України в м. Києві 03 серпня 2022 року.
Для цього надаю йому право представляти інтереси ОСНОВНОГО ДОВІРИТЕЛЯ у відповідних установах та організаціях, у тому числі - в органах Державтоінспекції, на станціях технічного обслуговування тощо.
Повноваження, надані за довіреністю, не можуть передаватися третім особам.
Довіреність зберігає чинність до двадцять дев’ятого грудня дві тисячі двадцять п’ятого року, якщо її дія не буде припинена раніше цієї дати мною або основним довірителем (власником автомобіля).

Зміст ст.ст. 240-245, 247-250 Цивільного кодексу України щодо поняття довіреності, її форми, строків, передоручення, припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю, мені нотаріусом роз’яснено.

ПІДПИС:

Форма №44
Двадцять дев’ятого жовтня дві тисячі двадцять другого року ця довіреність посвідчена мною, КВІТКОЮ А.М., нотаріусом Київського міського нотаріального округу.
Довіреність підписана від імені [П.І.Б. громадянина Б.] його представником [П.І.Б. громадянина А.], який діє в силу повноважень, що грунтуються на довіреності, у моїй присутності.
Особу [П.І.Б. громадянина А.], який підписав цю довіреність, встановлено, дієздатність і повноваження його перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за № ___
Cтягнуто плату
НОТАРІУС

ЗАДАТИ ПИТАННЯ / ASK Question


Комментарии  
# Cтаніслав 28.02.2023 16:03
Вітаю, скажіть , будь ласка , чи потрібно оригінали документів чи достатньо буде документів в Дії?
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# Адвокат Ігор Балабан 01.03.2023 10:29
Під час оформлення нотаріальної довіреності нотаріусу слід надати оригінали документів
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать