31 лет на рынке юридических услуг

Довіреність на продаж автомобіля (у порядку предоручення)

Д О В І Р Е Н І С Т Ь
Місто Київ, одинадцятого жовтня дві тисячі двадцять другого року

Я, [П.І.Б. громадянина А.] (громадянин України; паспорт _______________, виданий _______________________________ «__» ______________ ____ року; реєстраційний номер облікової картки платника податків - ________), проживаю в Україні за адресою: місто Київ [адреса], і на підставі довіреності з правом передоручення, посвідченої нотаріусом Київського міського нотаріального округу _____________ «__» _____________ ____ року за реєстром № __ (бланк __ № ___) дію від імені [П.І.Б. громадянина Б.] (індивідуальний ідентифікаційний номер за ДРФО України - ______________), котрий проживає за адресою: місто Київ [адреса],
обізнаний із загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно з вільним волевиявленням, котре відповідає моїй внутрішній волі як учасника цього правочину, у межах повноважень, наданих мені в основній довіреності, яка на день здійснення цього правочину не є припиненою ні за однією з підстав, передбачених у ст. 248 Цивільного кодексу України,
відповідно до вимог ст.ст. 244, 1007 Цивільного кодексу України на підставі та на підтвердження укладеного з повіреним усного договору доручення,
у приміщенні, що є робочим місцем нотаріуса Київського міського нотаріального округу КВІТКИ Алли Михайлівни (місто Київ, вулиця Михайлівська, 6а, кв. 3), яку як нотаріуса було обрано мною самостійно і до якої я звернувся добровільно, цією довіреністю
------------- уповноважую------------
[П.І.Б. громадянина В.], який проживає за адресою: Київська область, місто Біла Церква [адреса],
--------------- представляти інтереси власника--------------------
у будь-яких установах, організаціях та підприємствах незалежно від їх організаційної форми та підпорядкованості (у тому числі - в органах нотаріату, комісійних магазинах, страхових компаніях, відповідних органах Державтоінспекції), з питань, які будуть стосуватися продажу від імені власника та в його інтересах належного власникові на підставі СВІДОЦТВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ ____, виданого МРЕВ-5 м. Києва «__» ______________ ___ року
-----------------а в т о м о б і л я ---------------
марка якого – TOYOTA, модель – LAND CRUISER PRADO 150, 2022 року випуску, кольору чорного, № номер шасі (кузова, рами) № YTIHH20V330257853 СЕДАН, тип ТЗ – загальний легковий універсал, реєстраційний номер ___________, що зареєстрований за власником в МРЕВ-5 м. Києва «__» _____________ ___ року.

З метою виконання повноважень, наданих цим правочином, представник вправі:
 подавати заяви, будь-які документи, що стосуються викладених вище уповноважень;
 одержувати усі без винятку необхідні та належні власникові (оформлені для власника) документи;
 розписуватися за власника автомобіля, в тому числі на відомих йому умовах підписувати правочини щодо зазначеного вище відчуження згаданого автомобіля у інтересах власника, договори про відшкодування заподіяної шкоди у разі дорожньо-транспортної пригоди з дотриманням відповідних вимог чинного сімейного та цивільного законодавства;
 представляти інтереси власника у страхових компаніях з усіх питань, що стосуються страхування транспортного засобу та отримання страхових сум;
 з метою виконання наданих повноважень транспортувати автомобіль (керувати ним) (з дотриманням вимог ПРАВИЛ державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388);
 зняти автомобіль з обліку (та здати державні номерні знаки) чи поставити його на облік в органах Державтоінспекції в установлені законом строки;
 представляти інтереси власника у всіх без винятку установах, підприємствах та організаціях незалежно від їх форми власності та підпорядкування з питань, пов’язаних з експлуатацією згаданого автомобіля та з реалізацією прав власника автомобіля (зокрема - у відповідних компетентних органах у разі внесення змін до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, зміни кольору чи заміни агрегатів автомобіля; в органах нотаріату; на станціях техобслуговування і ремонту, тощо);
 при втраті свідоцтва про реєстрацію – ставити питання про видачу відповідного правовстановлювального документа чи його дублікату, з правом одержання такого документа;
 одержати за необхідності транзитні номери;
 сплачувати від імені власника необхідні збори та податки (у тому числі сплачувати державне мито, податок з власників транспортних засобів), а у разі необхідності – отримувати їх повернення;
 одержувати в результаті укладених договорів гроші;
 виконувати всі інші дії в межах та в обсязі, передбачених чинним законодавством України для такого роду уповноважень, та які належало б виконувати власникові, якби він особисто займався зазначеними вище питаннями.
Повноваження, надані за довіреністю, не можуть передаватися третім особам.
Довіреність зберігає чинність до одинадцятого листопада дві тисячі двадцять п’ятого року, якщо її дія не буде припинена раніше цієї дати мною або основним довірителем (власником автомобіля).

Зміст ст.ст. 240-245, 247-250 Цивільного кодексу України щодо поняття довіреності, її форми, строків, передоручення, припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю, а також вимоги Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» мені нотаріусом роз’яснено.

ПІДПИС:

Одинадцятого жовтня дві тисячі тринадцятого року ця довіреність посвідчена мною, КВІТКОЮ А.М., нотаріусом Київського міського нотаріального округу.
Довіреність підписана від імені [П.І.Б. громадянина Б.] його представником [П.І.Б. громадянина А.], який діє в силу повноважень, що грунтуються на довіреності, у моїй присутності.
Особу [П.І.Б. громадянина А.], який підписав цю довіреність, встановлено, дієздатність і повноваження його перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за № __
Cтягнуто плату
НОТАРІУС

ЗАДАТИ ПИТАННЯ / ASK Question