31 лет на рынке юридических услуг

Довіреність на розпорядження автомобілем (у порядку передоручення)

Д О В І Р Е Н І С Т Ь
Місто Київ, тридцять першого січня дві тисячі двадцять другого року

Я, [П.І.Б. громадянина А.] (народився в місті Житомирі «__» ___________ __ року; паспорт _________, виданий _________________________ «__» _________ __ 1999 року; реєстраційний номер облікової картки платника податків ___________), проживаю за адресою: Вінницька область, Жмеринський район, смт. Жмеринка [адреса], і на підставі довіреності з правом передоручення, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ___ «___» ______________ __ року за реєстром № ___ (бланк ___ № __) дію від імені [П.І.Б. громадянина Б.] (індивідуальний ідентифікаційний номер за ДРФО України - ________), котрий проживає за адресою: Дніпропетровська область, місто Петрівка [адреса],
обізнаний із загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно з вільним волевиявленням, котре повністю відповідає моїй внутрішній волі та межам покладених на мене повноважень за довіреністю, на підставі та на виконання умов укладеного з представником договору доручення,
у приміщенні, що є робочим місцем нотаріуса Київського міського нотаріального округу КВІТКИ Алли Михайлівни (м. Київ, вул. Михайлівська, 6а, кв. 3), яку як нотаріуса мною було обрано самостійно і до якої я звернувся добровільно, цією довіреністю
------------- уповноважую------------
[П.І.Б. громадянина В.], який проживає за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район [адреса],
--------------- представляти інтереси власника--------------------
у будь-яких установах, організаціях та підприємствах незалежно від їх організаційної форми та підпорядкованості, з питань, які будуть стосуватися розпорядження (продажу, обміну) (без права дарування) від імені власника та в його інтересах належним власникові на підставі СВІДОЦТВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ ___________, виданого Петриківським МРЕВ ДАІ в Дніпропетровській області «__» _____________ ___ року
-----------------а в т о м о б і л е м ---------------
марка якого – TOYOTA,
модель – LAND CRUISER PRADO 150,
випуск - 2022 року,
колір – сірий,
тип ТЗ – загальний легковий універсал,
номер шасі (кузова, рами) № YTIHH20V330257853
, реєстраційний номер _______, зареєстрованим за власником в Петриківським МРЕВ ДАІ в Дніпропетровській області «__» ____________ ___ року.
З метою виконання повноважень, наданих цим правочином, від імені власника та з метою реалізації його права власності щодо зазначеного автомобіля, [П.І.Б. громадянина В.] має право:
 подавати заяви, будь-які документи, що стосуються викладених вище уповноважень;
 одержувати усі без винятку необхідні та належні власникові (оформлені для власника) документи;
 розписуватися за власника автомобіля, в тому числі на відомих йому умовах підписувати правочини щодо зазначеного вище відчуження згаданого автомобіля у інтересах власника чи розірвання таких правочинів, договори про відшкодування заподіяної шкоди у разі дорожньо-транспортної пригоди з дотриманням відповідних вимог чинного сімейного та цивільного законодавства;
 представляти інтереси власника у страхових компаніях з усіх питань, що стосуються страхування транспортного засобу та отримання страхових сум, а саме – при страхуванні повної відповідальності – АВТО-КАСКО, часткової – Авто-КАСКО;
 з метою виконання наданих повноважень транспортувати автомобіль (знаходитися за кермом) (в тому числі за межами України з дотриманням вимог ПРАВИЛ державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388);
 зняти автомобіль з обліку (та здати державні номерні знаки) чи поставити його на облік в органах Державтоінспекції в установлені законом строки;
 представляти інтереси власника у всіх без винятку установах, підприємствах та організаціях незалежно від їх форми власності та підпорядкування з питань, пов’язаних з експлуатацією згаданого автомобіля та з реалізацією прав власника автомобіля (зокрема - у відповідних компетентних органах у разі внесення змін до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, зміни кольору чи заміни агрегатів автомобіля; в органах нотаріату; у митних органах, на станціях техобслуговування і ремонту, тощо);
 при втраті свідоцтва про реєстрацію – ставити питання про видачу відповідного правовстановлювального документа чи його дублікату, з правом одержання такого документа;
 у разі необхідності - отримати тимчасовий реєстраційний талон;
 одержати за необхідності транзитні номери;
 проводити технічний огляд автомобіля;
 отримувати дозволи та/чи ліцензії на здійснення транспортних перевезень;
 замовляти проведення експертної оцінки автомобіля та одержувати належні за її результатами документи;
 сплачувати від імені власника необхідні збори та податки (у тому числі сплачувати державне мито, податок з власників транспортних засобів), а у разі необхідності – отримувати їх повернення;
 одержувати в результаті укладених договорів гроші;
 виконувати всі інші дії в межах та в обсязі, передбачених чинним законодавством України для такого роду уповноважень, та які належало б виконувати власникові, якби він особисто займався зазначеними вище питаннями.
Повноваження, надані за довіреністю, не можуть передаватися третім особам.
Довіреність зберігає чинність до двадцять сьомого січня дві тисячі двадцять п’ятого року, якщо її дія не буде припинена раніше цієї дати мною або основним довірителем (власником автомобіля).

Зміст ст.ст. 240-245, 247-250 Цивільного кодексу України щодо поняття довіреності, її форми, строків, передоручення, припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю, а також вимоги Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» мені нотаріусом роз’яснено.

ПІДПИС:
Форма №44
Тридцять першого січня дві тисячі двадцять другого року ця довіреність посвідчена мною, КВІТКОЮ А.М., нотаріусом Київського міського нотаріального округу.
Довіреність підписана від імені [П.І.Б. громадянина Б.] його представником [П.І.Б. громадянина А.], який діє в силу повноважень, що грунтуються на довіреності, у моїй присутності.
Особу [П.І.Б. громадянина А.], який підписав цю довіреність, встановлено, дієздатність і повноваження його перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за № ___
Cтягнуто плату
НОТАРІУС

ЗАДАТИ ПИТАННЯ / ASK Question