31 лет на рынке юридических услуг

Довіреність від імені юридичної особи щодо представництва інтересів власника (у порядку передоручення)

Д О В І Р Е Н І С Т Ь
Місто Київ, чотирнадцятого травня дві тисячі двадцять другого року

Я, [П.І.Б. громадянки А.] (реєстраційний номер облікової картки платника податків _________), проживаю за адресою: с. Городець Володимирецького району Рівненської області [адреса], і на підставі довіреності з правом передоручення, посвідченої нотаріусом Київського міського нотаріального округу КВІТКОЮ А.М. «__» ___________ ____ року за реєстром № __ (бланк нотаріальних документів __ №___; перевірка дійсності довіреності згідно з Повним витягом з Єдиного реєстру довіреностей № __ від 14.05.2021 р.), дію від імені Товариства з обмеженою відповідальністю [назва], місцезнаходження якого – місто Київ [адреса] (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – ________; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи видане Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією, дата проведення реєстрації – «___» ___________ __ року, номер запису _____________),
обізнана із загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно з вільним волевиявленням, котре відповідає моїй внутрішній волі як учасника цього правочину, у межах повноважень, наданих мені в основній довіреності, яка на день здійснення цього правочину не є припиненою ні за однією з підстав, передбачених у ст. 248 Цивільного кодексу України,
відповідно до вимог ст. 244 та ст. 1007 Цивільного кодексу України на підставі укладеного з повіреним усного договору доручення,
у присутності нотаріуса Київського міського нотаріального округу КВІТКИ Алли Михайлівни (місто Київ, вул. Михайлівська, 6а, кв. 3), яку як нотаріуса було обрано мною добровільно, цією довіреністю
------------- передаю свої повноваження------------
[П.І.Б. громадянина Б.], який проживає за адресою: місто Київ [адреса],
--------------- щодо представлення інтересів власника --------------
в органах Державтоінспекції України чи в будь-яких інших установах, підприємствах чи організаціях незалежно від їх підпорядкування з питань, пов’язаних з забезпеченням належної експлуатації власником належного йому на підставі СВІДОЦТВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ ___________, виданого МРЕВ-4 міста Києва «__» ____________ ___ року (ідентифікатор – ____________),
---------------а в т о м о б і л я-------------
марка якого – TOYOTA,
модель – LAND CRUISER PRADO 150,
випуск - 2022 року,
колір – сірий,
тип ТЗ – загальний легковий універсал,
номер шасі (кузова, рами) № YTIHH20V330257853
, зареєстрованого за власником в МРЕВ-4 міста Києва «__» _________ _____ року.
Для належного виконання наданих цією довіреністю повноважень [П.І.Б. громадянина Б.] надаються всі необхідні за чинним законодавством права, пов’язані із забезпеченням належної експлуатації транспортного засобу, зокрема - проведення технічного огляду автомобіля, його техобслуговування та ремонт, підписання та подання від мого імені заяв та/чи інших необхідних документів, пов’язаних з довіреністю, замовлення та оплата послуг, сплата від мого імені необхідних зборів та податків (у тому числі сплата податку з власників транспортних засобів), укладання договору страхування відповідальності власника транспортного засобу, керування автомобілем (транспортування автомобіля) в процесі виконання довіреності (з дотриманням вимог ПРАВИЛ державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388), а також виконанням всіх інших юридичних дій у межах та в обсязі, передбачених законодавством України для такого роду уповноважень.
Надані за довіреністю повноваження представник вправі виконувати як у межах, так і за межами України з дотриманням вимог чинного законодавства про процедуру перетинання кордону.
Довіреність видана без права передоручення повноважень третім особам і зберігає чинність до двадцять сьомого липня дві тисячі восьмого року, якщо її дія не буде припинена раніше шляхом скасування власником автомобіля або мною з дотриманням при цьому вимог цивільного законодавства.

Зміст ст.ст. 240-245, 247-250 Цивільного кодексу України щодо поняття довіреності, її форми, строків, передоручення, припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю, мені нотаріусом роз’яснено.

ПІДПИС:

Форма №44
Чотирнадцятого травня дві тисячі двадцять другого року ця довіреність посвідчена мною, КВІТКОЮ А.М., нотаріусом Київського міського нотаріального округу.
Довіреність підписана від імені Товариства з обмеженою відповідальністю [назва] його представником [П.І.Б. громадянки А.], яка діє в силу повноважень, що грунтуються на довіреності, у моїй присутності.
Особу [П.І.Б. громадянки А.], яка підписала цю довіреність, встановлено, дієздатність і повноваження її перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за № __
Cтягнуто плату
НОТАРІУС

ЗАДАТИ ПИТАННЯ / ASK Question