31 лет на рынке юридических услуг

Довіреність на розпорядження автомобілем у порядку передоручення на ім'я кількох осіб

Д О В І Р Е Н І С Т Ь
Місто Київ, двадцять дев’ятого березня дві тисячі сьомого року

Я, [П.І.Б. громадянина А.] (народився «__» ______________ ___ року; паспорт __________, виданий _____________________ «__» ______________ ___ року; реєстраційний номер облікової картки платника податків - _____________), проживаю за адресою: місто Київ [адреса], і на підставі довіреності з правом передоручення, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ___________ «__» ____________ ___ «__» _____________ ___ року за реєстром № ___ (бланк __ № ______) дію від імені [П.І.Б. громадянина Б.] (індивідуальний ідентифікаційний номер за ДРФО України - _________), котрий проживає за адресою: Київська область, Васильківський район, смт.Калинівка [адреса],
обізнаний із загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно з вільним волевиявленням, котре відповідає моїй внутрішній волі як учасника цього правочину, у межах повноважень, наданих мені в основній довіреності, яка на день здійснення цього правочину не є припиненою ні за однією з підстав, передбачених у ст. 248 Цивільного кодексу України,
відповідно до вимог ст.ст. 244, 1007 Цивільного кодексу України на підставі та на підтвердження укладеного з повіреним усного договору доручення,
у приміщенні, що є робочим місцем нотаріуса Київського міського нотаріального округу КВІТКИ Алли Михайлівни (місто Київ, вулиця Михайлівська, 6а, кв. 3), яку як нотаріуса було обрано мною самостійно і до якої я звернувся добровільно, цією довіреністю
------------- уповноважую------------
[П.І.Б. громадянина В.], який проживає за адресою: місто Вінниця [адреса], та/або
[П.І.Б. громадянки Г.], яка проживає за адресою: місто Вінниця [адреса], та/або
[П.І.Б. громадянина Д.], який проживає за адресою: місто Вінниця [адреса],
--------------- представляти інтереси власника--------------------
у будь-яких установах, організаціях та підприємствах незалежно від їх організаційної форми та підпорядкованості, з питань, які будуть стосуватися розпорядження (у межах, що допускаються чинним цивільним законодавством) від імені власника та в його інтересах належним власникові на підставі СВІДОЦТВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ ___________, виданого МРЕВ м. Василькова Київської області «__» ____________ ___ року
марка якого – TOYOTA,
модель – LAND CRUISER PRADO 150,
випуск - 2022 року,
колір – сірий,
тип ТЗ – загальний легковий універсал,
номер шасі (кузова, рами) № YTIHH20V330257853
, реєстраційний номер АА2035КА що був зареєстрований за власником в МРЕВ м. Василькова Київської області «__» _____________ ____ року та знятий з обліку для реалізації «__» ___________ ___ року (без видачі транзитний номерів, але із зазначенням номеру двигуна - _______).
З метою виконання повноважень, наданих цим правочином, від імені власника та з метою реалізації його права власності щодо зазначеного автомобіля, представники (як спільно, так і окремо, незалежно один від одного) вправі:
 подавати заяви, будь-які документи, що стосуються викладених вище уповноважень;
 одержувати усі без винятку необхідні та належні власникові (оформлені для власника) документи;
 розписуватися за власника автомобіля, в тому числі на відомих йому умовах підписувати правочини щодо зазначеного вище відчуження згаданого автомобіля у інтересах власника;
 з метою виконання наданих повноважень транспортувати автомобіль (знаходитись за кермом) (з дотриманням вимог ПРАВИЛ державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388);
 одержувати в результаті укладених договорів гроші;
 виконувати всі інші дії в межах та в обсязі, передбачених чинним законодавством України для такого роду уповноважень.

Повноваження, надані за довіреністю, не можуть передаватися третім особам.
Довіреність зберігає чинність до двадцять сьомого березня дві тисячі двадцять п’ятого року, якщо її дія не буде припинена раніше цієї дати мною або основним довірителем (власником автомобіля).

Зміст ст.ст. 240-245, 247-250 Цивільного кодексу України щодо поняття довіреності, її форми, строків, передоручення, припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю, а також вимоги Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб” мені нотаріусом роз’яснено.

ПІДПИС:
Форма №44
Двадцять дев’ятого березня дві тисячі двадцять другого року ця довіреність посвідчена мною, КВІТКОЮ А.М., нотаріусом Київського міського нотаріального округу.
Довіреність підписана від імені [П.І.Б. громадянина Б.] його представником [П.І.Б. громадянина А.], який діє в силу повноважень, що грунтуються на довіреності, у моїй присутності.
Особу [П.І.Б. громадянина А.], який підписав цю довіреність, встановлено, дієздатність і повноваження його перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за № ___
Cтягнуто плату
НОТАРІУС

ЗАДАТИ ПИТАННЯ / ASK Question