31 лет на рынке юридических услуг

Довіреність на користування та розпорядження гідроциклом

Д О В І Р Е Н І С Т Ь
Місто Київ, двадцять другого травня дві тисячі двадцять другого року

 

Я, [П.І.Б. громадянина А.], власник паспорта серія ____ № _____________, виданого _______________________________ «____» _____________ ______ року, реєстраційний номер облікової картки платника податків  ____________, проживаю у місті Києві [адреса],
відповідно до усного договору доручення та на виконання вимог ст. 1007 Цивільного кодексу України
цією довіреністю уповноважую
[П.І.Б. громадянина Б.],
зареєстрованого у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів з присвоєнням ідентифікаційного номера ____________, яка проживає в місті Києві [адреса],
КОРИСТУВАТИСЯ
та
РОЗПОРЯДЖАТИСЯ
(продати, обміняти, передавати в оренду, позичку, заставляти в забезпечення моїх власних зобов’язань тощо),
належним мені на підставі Суднового білету серії ___ № ___________, виданого Інспекцією судноплавного та портового нагляду в місті Києві “____” ___________ _____ року, судном “УКА-0435-к” - прогулянковим гідроциклом Yamaha WaveRunner High output 1.8 побудованим у 2022 році, матеріал корпусу – склопластик, тип, кількість та потужність двигуна – Rotax № М5896464, 130 к.с., головні розміри якого: довжина найбільша – 2,72 м, ширина – 1,12 м, висота борту – 0,45 м, зареєстрованим за мною в Інспекцією судноплавного та портового нагляду в місті Києві “____” _____________ ______ року у Судновій книзі за № ______.


Для чого [П.І.Б. громадянина Б.] надається право представляти мої інтереси в Інспекції судноплавного та портового нагляду в місті Києві, органах нотаріату, в інших підприємствах, установах та організаціях незалежно від їх підпорядкування і форм власності, перед суб’єктами господарювання, які здійснюють комісійну торгівлю транспортними засобами і номерними агрегатами, перед страховиками, перед суб’єктами господарювання, що є виконавцями технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, з усіх без винятку питань, пов’язаних з експлуатацією, відчуженням (купівлею-продажем, міною) судна, його переобладнанням, ремонтом, проходженням державного технічного огляду; визначати на власний розсуд місце стоянки судна; за необхідності зняти судно з обліку, ставити судно на облік; одержати документи щодо реєстраційних номерів; подавати та одержувати необхідні довідки та документи, включаючи заяви, судновий білет, дублікат суднового білета у випадку його втрати, укладати від мого імені договори цивільно-правового характеру щодо розпорядження та користування судном (купівлі-продажу, міни, комісії, оренди, позички тощо), за винятком договору дарування, визначаючи у відповідних договорах на власний розсуд ціну та інші їх умови, одержувати належні мені за цими договорами грошові суми; укладати договори добровільного страхування водного транспортного засобу, отримати страховий поліс, у випадку спричинення судну, власником якого я є, пошкодження від мого імені укладати договори про відшкодування завданої шкоди, отримувати належне мені відшкодування за завдану шкоду, укладати договори про технічне обслуговування і ремонт судна, візуально контролювати виконання робіт за такими договорами, отримувати від виконавця робіт документальне підтвердження виду та обсягу виконаного технічного обслуговування чи ремонту судна, сплачувати від мого імені в установлені строки та у розмірах податок з власників транспортних засобів, інші належні з мене платежі тощо, а також вчиняти всі інші юридично значущі дії, пов`язані з цією довіреністю.
За цією довіреністю [П.І.Б. громадянина Б.] має право здійснювати технічну експлуатацію транспортного засобу та використовувати його за його цільовим призначенням.
Ця довіреність видана з правом використання судна за межами України, з правом передоручення повноважень іншим особам і є дійсною до її припинення в установленому порядку.

ПІДПИС:

22 травня 2022 року ця довіреність посвідчена мною, ПЕТРЕНКОМ Ю.М., нотаріусом Київського міського нотаріального округу.
Довіреність підписана [П.І.Б. громадянина А.] у моїй присутності.
Особу його/її встановлено, дієздатність перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за № _________
Стягнуто плату - за домовленістю.
НОТАРІУС

ЗАДАТИ ПИТАННЯ / ASK Question