31 лет на рынке юридических услуг

Довіреність на дарування квартири

Д О В І Р Е Н І С Т Ь
Місто Київ, третього серпня дві тисячі двадцять другого року

Я, [П.І.Б. громадянина А.], власник паспорта серія ____ № _____________, виданого _______________________________ «____» _____________ _____ року, реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________, проживаю у місті Києві [адреса],
відповідно до усного договору доручення та на виконання вимог ст. 1007 Цивільного кодексу України
цією довіреністю уповноважую
[П.І.Б. громадянина Б.],
який проживає в місті Києві [адреса],
ПОДАРУВАТИ ВІД МОГО ІМЕНІ
[П.І.Б. громадянина В.]
належну мені на праві власності квартиру за № ______ в будинку за № ______, що на вулиці Черкаській у місті Києві.
За цією довіреністю представник має право подавати та одержувати необхідні документи, в тому числі заяви відповідного змісту, представляти мої інтереси у відповідних органах нотаріату, інших органах та організаціях незалежно від їх підпорядкування та належності, підписати за мене договір дарування та інші документи у разі, якщо в тому буде потреба, сплачувати належні з мене державне мито чи плату за вчинення нотаріальних дій, а також вчиняти всі інші юридично значущі дії, пов’язані з цією довіреністю.
Довіреність є дійсною до тридцять першого грудня дві тисячі двадцять п’ятого року з правом передоручення повноважень іншим особам.

 

ЗАДАТИ ПИТАННЯ / ASK Question