31 лет на рынке юридических услуг

Довіреність на оформлення права власності на квартиру

Д О В І Р Е Н І С Т Ь
Місто Київ, дванадцятого вересня дві тисячі двадцять п’ятого року

Я, [П.І.Б. громадянина А.], власник паспорта серія ____ № _____________, виданого _______________________________ «____» _____________ _____ року, реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________, проживаю у місті Києві [адреса],
відповідно до усного договору доручення та на виконання вимог ст. 1007 Цивільного кодексу України
видав цю довіреність [П.І.Б. громадянки Б.], яка проживає у місті Києві [адреса], з питань оформлення мого права власності на належну мені за Договором № __________ участі у будівництві об’єкту від “____” __________ ___ року, укладеним з товариством з обмеженою відповідальністю [назва] квартиру, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Шпітьки [адреса], та на квартиру ____ у будинку __, під’їзд __, поверх __, належну мені на підставі Договору № ______________ участі у будівництві об’єкту від “_____” _________________ ___________ року.
Для чого представник вправі представляти мої інтереси:
 в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, підпорядкованих ним органах та структурних підрозділах та ін.;
 у відповідному бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна щодо реєстрації мого права власності на вищевказані об’єкти нерухомості;
 в державних та недержавних органах та установах зв’язку;
 в житлово-експлуатаційних органах, перед страховиками, оцінювачами;
 в органах внутрішніх справ щодо реєстрації мого місця проживання у квартирі [адреса] села Чайки;
 у відповідних органах енерго-, водо-, газопостачання тощо;
 перед будь-якими іншими підприємствами, установами та організаціями незалежно від підпорядкування, форм власності та належності, а також фізичними особами.
У зв’язку з чим надаю представникові право:
 вільного доступу до вищевказаних квартир;
 подавати від мого імені необхідні документи, в тому числі заяви, що стосуються виконання цієї довіреності і необхідність у поданні яких викликатиметься моїми інтересами як власника нерухомості;
 одержувати належні мені документи, в тому числі правовстановлювальні документи на кожну із вказаних квартир, довідки, дублікати документів, повторні документи, а також будь-які інші документи, що стосуватимуться моїх прав та інтересів (рішення, дозволи, свідоцтва тощо) як власника квартир, замовляти виготовлення та одержувати проектну, технічну та іншу документацію та документи;
 сплачувати належні з мене платежі;
 підписувати документи, в тому числі заяви, розписуватися в одержанні документів, а також узгоджувати та вирішувати всі інші питання, які можуть виникнути в процесі реалізації повноважень.
Довіреність видана без права передоручення повноважень іншим особам і є дійсною до дванадцятого вересня дві тисячі двадцять восьмого року.
Зміст ст. ст. 240, 244, 247-248 Цивільного кодексу України мені нотаріусом роз’яснено.

ПІДПИС:

ЗАДАТИ ПИТАННЯ / ASK Question