31 лет на рынке юридических услуг

Довіреність на оформлення права власності щодо нерухомого майна-будинки

Д О В І Р Е Н І С Т Ь
Місто Київ, двадцять четвертого квітня дві тисячі двадцять п’ятого року

Я, [П.І.Б. громадянина А.] (народився “__” ___________ ___ року; на день видачі довіреності - паспорт _______, виданий _______________________________________ “__” _________ ___ року реєстраційний номер облікової картки платника податків ________), проживаю за адресою: Київська область, місто Біла Церква [адреса],
обізнаний із загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, усвідомлюючи значення своїх дій та згідно із вільним волевиявленням, котре повністю відповідає моїй внутрішній волі, володіючи українською мовою, що дає мені можливість без будь-яких мовних обмежень спілкуватися із повіреним та нотаріусом,
відповідно до вимог ст. 244 та ст.1007 Цивільного кодексу України, на підставі та на виконання укладеного з повіреним усного договору доручення,
у присутності нотаріуса Київського міського нотаріального округу КВІТКИ Алли Михайлівни (місто Київ, вул. Михайлівська, 6а, кв. 3), яку як нотаріуса було обрано мною самостійно та до якої я звернувся добровільно, цією довіреністю
---------- уповноважую ----------
[П.І.Б. громадянина Б.] (індивідуальний ідентифікаційний номер за ДРФО України – __), який проживає за адресою: місто Київ [адреса],
----------------- бути моїм представником -----------------
у відповідних установах, підприємствах, організаціях незалежно від їх підпорядкування та організаційної форми Києво-Святошинського району Київської області з питань, пов’язаних із завершенням будівництва, прийняттям в експлуатацію та юридичним оформленням права власності на належний мені об’єкт нерухомості за адресою: КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, с. Чайки [адреса].
Для цього [П.І.Б. громадянина Б.] вправі:
 мати вільний доступ до вказаної нерухомості;
 займатись підготовкою всіх без винятку документів щодо будівництва нерухомості, виходячи із умов договору доручення;
 представляти мої інтереси у зв’язку з цим в будь-яких установах чи підприємствах незалежно від організаційної форми та підпорядкування з питань, пов’язаних із замовленням, підписанням та отриманням необхідних для мене документів, що пов’язані із виконанням дорученого (в тому числі – у відповідній райдержадміністрації, в органах місцевого самоврядування, виконавчих органах, житлово-комунальних органах, будь-яких інших організаціях та установах (в тому числі, але не обмежуючись нижченаведеним переліком): в райсанепідемстанції, в органах державної пожежної охорони, в органах газопостачання, у відповідному відділі містобудування, архітектури та регулювання земельних відносин, у відповідних органах енергозабезпечення, в органах Держархіву, в органах зв’язку, водоканалу, охорони праці тощо - з питань, що стосуються належного виконання дорученого, і компетенція яких пов’язана із вирішенням питань, які мене цікавлять, а також в органах нотаріату, технічної інвентаризації, внутрішніх справ тощо - коли виникне така необхідність тощо);
 подавати від мого імені будь-які заяви (як письмові, так і усні), що стосуються виконання дорученого, та обгрунтовувати прохання і побажання, викладені в них;
 подавати будь-які інші документи, необхідні для вирішення питань, про які йдеться у цій довіреності;
 вести від мого імені переговори стосовно викладеного у довіреності, узгоджувати проекти, зміни та доповнення до проектної документації на нерухомість, погоджувати акти тощо;
 одержувати довідки, проектну документацію, технічну документацію, технічний паспорт на житловий будинок, рішення, дозволи (у тому числі на проведення будівельних робіт), узгодження (погодження) компетентних органів, акти, правовстановлювальний документ на будинок (свідоцтво про право власності на будинок або інший, рівнозначний йому документ, передбачений чинним законодавством), витяги з державних та єдиних реєстрів, а також будь-які інші документи, які хоч прямо і не названі у довіреності, але випливають із її суті та з нею пов’язані - в разі виникнення такої потреби;
 розписуватися за мене, зокрема підписувати заяви, клопотання, замовлення, акти, договори (у тому числі договори підряду, на обслуговування житлового будинку та забезпечення його належної життєздатності), узгоджені проекти, а також будь-які інші документи, які хоч прямо і не названі у довіреності, але випливають із її суті та з нею пов’язані - в разі виникнення такої потреби;
 вчинити комплекс дій, пов’язаних із реєстрацією мого права власності на введений в експлуатацію жилий будинок у відповідному органі технічної інвентаризації;
 оскаржувати дії чи бездіяльність посадових осіб, що порушили мої права як власника зазначеної вище нерухомості у встановленому законодавством порядку та користуватися при цьому усіма правами, передбаченими чинним законодавством;
 здійснювати оплату наданих послуг та виконаних для мене дій, проводити розрахунки за укладеними згідно з цією довіреністю договорами;
 виконувати будь-які інші дії в межах та в обсязі, передбачених чинним законодавством України для такого роду уповноважень, які б мав вчиняти я при особистому вирішенні зазначених вище питань, та які будуть необхідними для правильного ведення моїх справ, зазначених у довіреності.
Довіреність видана без права передоручення повноважень третім особам та без права розпорядження нерухомістю, і дійсна до двадцять четвертого квітня дві тисячі десятого року, якщо не буде скасована раніше цієї дати у встановленому для того порядку, про що я повідомлю представника у письмовій формі.

Зміст ст.ст. 240-245, 247-250 Цивільного кодексу України щодо поняття довіреності, її форми, строків, передоручення, припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю, мені нотаріусом роз’яснено.

ПІДПИС:

Форма №43
Двадцять четвертого квітня дві тисячі двадцять п’ятого року ця довіреність посвідчена мною, КВІТКОЮ А.М., нотаріусом Київського міського нотаріального округу.
Довіреність підписана [П.І.Б. громадянина А.] у моїй присутності. Особу його встановлено, дієздатність перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за № __
Стягнуто плату
НОТАРІУС

ЗАДАТИ ПИТАННЯ / ASK Question