31 лет на рынке юридических услуг

Довіреність на представництво щодо квартири та її відчуження

Д О В І Р Е Н І С Т Ь
Місто Київ, тридцятого січня дві тисячі двадцять п’ятого року

Я, [П.І.Б. громадянина А.], власник паспорта серія ____ № _____________, виданого _______________________________ «____» _____________ _____ року, народився “____” ____________ _____ року, реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________, проживаю у селищі Смоліне Маловісківського району Кіровоградської області [адреса],
цією довіреністю уповноважую
[П.І.Б. громадянина Б.],
зареєстрованому у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів з присвоєнням ідентифікаційного номера ____________, який проживає у місті Червоноармійську Донецької області [адреса],
ДЛЯ ПРЕДСТАВНИЦТВА МОЇХ ІНТЕРЕСІВ
щодо належної мені на праві приватної власності квартири за № ___ в будинку за № __, що на вулиці Великій Китаївській в місті Києві:
 в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, підпорядкованих ним органах та структурних підрозділах, в Головному управлінні житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації, органах державного архітектурного контролю тощо, в тому числі щодо узгодження всіх без винятку питань та одержання дозволу, а також будь-яких інших документів та документації на переобладнання, перепланування зазначеної квартири;
 у Комунальному підприємстві “Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна”;
 в органах внутрішніх справ, в тому числі в Державній службі пожежної охорони в місті Києві та її територіальних підрозділах;
 в органах та установах державної санітарно-епідеміологічної служби;
 в державних та недержавних органах та установах зв’язку;
 в житлово-експлуатаційних органах, проектних організаціях, перед страховиками, оцінювачами;
 у відповідних органах енерго-, водо-, газопостачання тощо;
 перед будь-якими іншими підприємствами, установами та організаціями незалежно від підпорядкування, форм власності та належності, а також фізичними особами з усіх без винятку питань, пов’язаних з виконанням наданих за цією довіреністю повноважень.
У зв’язку з чим надаю представникові право:
 подавати від мого імені документи та заяви;
 одержувати належні мені документи, дублікати документів, повторні документи, а також будь-які інші документи, що стосуватимуться моїх прав та інтересів (рішення, дозволи, свідоцтво про право власності тощо), замовляти та одержувати виготовлену проектну та технічну документацію;
 укладати від мого імені договори цивільно-правового характеру з житлово-експлуатаційними органами, організаціями енерго-, водо-, газопостачання та зв’язку, проектними організаціями тощо, договори про внесення змін та доповнень до них;
 сплачувати належні з мене грошові суми як за договорами цивільно-правового характеру, так і у зв’язку і замовленням та виготовленням документів та документації;
 підписувати документи, в тому числі заяви, розписуватися в одержанні документів.
За цією довіреністю представник також вправі користуватися та розпоряджатися вказаною квартирою, для чого має право продати її, здавати в оренду (найом), заставляти в забезпечення виконання моїх власних зобов’язань, представляти мої інтереси в органах нотаріату, житлово-експлуатаційних органах, Комунальному підприємстві “Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна” при замовленні та одержанні довідки-характеристики, податкових органах, територіальних органах у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб у зв’язку з реєстрацією місця проживання чи зняття з реєстрації місця проживання зареєстрованих в квартирі осіб, подавати від мого імені необхідні документи, в тому числі заяви, що стосуються виконання цієї довіреності і необхідність у поданні яких викликатиметься як моїми інтересами як власника квартири, так і вимогами чинного законодавства, зокрема законодавства про нотаріат (про те, що квартира не є об’єктом спільної сумісної власності), заповнювати, підписувати та подавати декларації, отримувати будь-які довідки та інші оформлені на моє ім’я документи, підписувати за мене договори купівлі-продажу, укладати інші договори, в тому числі пов’язані з користуванням послугами тепло-, водо-, електропостачання та зв’язку, на утримання будинку та прибудинкової території, розписуватися за мене на інших документах та в їх отриманні, узгоджувати всі питання, які можуть виникнути в процесі реалізації повноважень, сплачувати належні з мене платежі, в тому числі якщо вони будуть передбачені умовами договорів купівлі-продажу, вимогами чинного законодавства, отримати належні мені гроші, а також вчиняти всі інші юридично значущі дії, пов’язані з цією довіреністю.
Уповноважуючи [П.І.Б. громадянина Б.], надаю йому право на укладення договорів щодо відчуження належної мені квартири за будь-якою ціною, з визначенням строків та будь-яких інших істотних умов на власний розсуд.
Довіреність видана без права передоручення повноважень іншим особам і є дійсною до тридцятого січня дві тисячі двадцять сьомого року.

ПІДПИС:

ЗАДАТИ ПИТАННЯ / ASK Question