31 лет на рынке юридических услуг

Довіреність на представництво у зв'язку з укладенням договору оренди квартири

Д О В І Р Е Н І С Т Ь
Місто Київ, третього січня дві тисячі двадцять другого року

Я, громадянин Держави Ізраїль [П.І.Б. громадянина А.], власник паспорта серія ____ № _____________, виданого _______________________________ «____» _____________ _____ року, реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________, проживаю у місті Києві [адреса],
відповідно до усного договору доручення
видав цю довіреність [П.І.Б. громадянина Б.],
який проживає в місті Шостка Сумської області [адреса],
НА ПРЕДСТАВНИЦТВО МОЇХ ІНТЕРЕСІВ
в Комунальному підприємстві “Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна”, в органах нотаріату, в житлово-експлуатаційних органах та організаціях, в організаціях тепло-, водо-, електропостачання та зв’язку, в податкових органах, в інших підприємствах, установах та організаціях незалежно від підпорядкування, форм власності та належності з питань, пов’язаних зі збором (замовленням та одержанням), поданням документів та укладенням від мого імені договорів оренди (найму) належної мені на праві приватної власності квартири за № __ в будинку за № __, що на вулиці Хрещатик в місті Києві.
Для чого представникові надається право:
 подавати від мого імені необхідні документи, в тому числі заяви, що стосуються виконання цієї довіреності і необхідність у поданні яких викликатиметься як моїми інтересами як власника вищевказаної квартири, так і вимогами чинного законодавства, зокрема законодавства про нотаріат;
 отримувати будь-які довідки та інші оформлені на моє ім’я документи, в тому числі довідки-характеристики,
 підписувати за мене відповідні договори оренди, визначаючи строки, розмір орендної плати та інші їх істотні умови на власний розсуд;
 розписуватися за мене на інших документах та в їх отриманні;
 узгоджувати всі питання, які можуть виникнути в процесі реалізації повноважень, сплачувати належні з мене платежі, в тому числі якщо вони будуть передбачені умовами договорів оренди та вимогами чинного законодавства;
 отримувати належні мені гроші за результатами правочинів;
 робити будь-який ремонт, поліпшення та реконструкцію, яку повірена особа вважатиме за потрібне і якщо того вимагатиме технічний стан зазначеного нерухомого майна та умови договорів, що укладатимуться від мого імені, складати для цього кошторис, одержувати документацію, в тому числі технічну, укладати з будь-якою фізичною особою, підприємством, організацією договори підряду, отримувати у відповідних уповноважених органах рішення, дозволи, інші документи та документацію;
 вчиняти всі інші юридично значущі дії, пов’язані з цією довіреністю.
Довіреність видана строком на десять років і дійсна до третього січня дві тисячі тридцять другого року, якщо не буде скасована мною раніше вказаного строку.
Права на передоручення повноважень за цією довіреністю представник не має.

ПІДПИС:

ЗАДАТИ ПИТАННЯ / ASK Question