31 лет на рынке юридических услуг

Довіреність на приватизацію квартири

Д О В І Р Е Н І С Т Ь
Місто Київ, п’ятого жовтня дві тисячі двадцять року

Я, [П.І.Б. громадянина А.], власник паспорта серія ____ № _____________, виданого _______________________________ «____» _____________ _____ року, реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________, проживаю у місті Енергодарі Запорізької області [адреса],
відповідно до усного договору доручення та на виконання вимог ст. 1007 Цивільного кодексу України
цією довіреністю уповноважую
[П.І.Б. громадянина Б.],
який проживає там само,
ПРЕДСТАВЛЯТИ МОЇ ІНТЕРЕСИ
у відповідних уповноважених органах приватизації при вирішенні питання щодо приватизації у спільну часткову власність займаної мною на правах найму квартири за № __ у будинку за № __, що на вулиці ВОЇНІВ Добровольчих батальйонів у місті Енергодарі Запорізької області.
Для чого представникові надається також право:
 представляти мої інтереси у будь-яких інших підприємствах, установах та організаціях без обмежень форм власності та належності, в тому числі в органах бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності, органах місцевого самоврядування;
 подавати від мого імені документи, в тому числі заяви відповідного змісту;
 оплачувати виготовлення та оформлення документів;
 одержувати належні мені документи, в тому числі рішення, дозволи, довідки, документацію, свідоцтво про право власності тощо, узгоджувати та вирішувати всі питання, що виникатимуть в процесі реалізації повноважень;
 підписувати від мого імені документи в межах наданих повноважень, у тому числі заяви, необхідні для приватизації житла;
 вчиняти всі інші юридично значущі дії, пов’язані з цією довіреністю.
Довіреність видана строком на три роки без права передоручення повноважень іншим особам і є дійсною до п’ятого жовтня дві тисячі двадцять п’ятого року.
Зі змістом ст.ст. 247-250 Цивільного кодексу України я попередньо ознайомлений.

ПІДПИС:

ЗАДАТИ ПИТАННЯ / ASK Question