31 лет на рынке юридических услуг

Довіреність на придбання нерухомості та представництво

Д О В І Р Е Н І С Т Ь
Місто Київ, тридцятого серпня дві тисячі двадцять другого року

Я, [П.І.Б. громадянина А.], власник паспорта серія ____ № _____________, виданого _______________________________ «____» _____________ _____ року, реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________, проживаю у місті Києві [адреса],
відповідно до усного договору доручення та на виконання вимог ст. 1007 Цивільного кодексу України
видав цю довіреність
[П.І.Б. громадянина Б.],
який проживає в місті Києві [адреса]
з повноваженнями придбавати за ціною та інших умовах, які представник вправі визначати на власний розсуд, на моє ім’я у місті Києві та Київській області будь-які квартири, житлові та садові будинки, нежитлові приміщення, земельні ділянки, інше нерухоме майно, а після оформлення права власності на нього здавати його в оренду (найм) на строк та інших умовах, які представник вправі визначати на власний розсуд, для чого він має право
ПРЕДСТАВЛЯТИ МОЇ ІНТЕРЕСИ:
 в органах нотаріату при укладенні відповідних попередніх договорів, договорів купівлі-продажу нерухомого майна та при укладенні договорів оренди (найму) нерухомого майна, яке буде придбано на моє ім’я;
 в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, їх структурних підрозділах та підпорядкованих ним органах, зокрема в органах земельних ресурсів, в органах, що здійснюють реєстрацію прав власності на об’єкти нерухомого майна, в інших підприємствах, установах та організаціях незалежно від підпорядкування, форм власності та належності з усіх питань, пов’язаних з придбанням вищевказаних об’єктів нерухомого майна та здаванням його в оренду (найм), з правом замовлення та одержання необхідних для придбання (здачі в оренду) нерухомості документів, підписання попередніх, договорів купівлі-продажу, оренди (найму), подання та підписання інших документів, зокрема заяв відповідного змісту, оплати вартості придбаної нерухомості, одержання грошей за договорами оренди (найму), подання документів для реєстрації мого права власності на об’єкти нерухомості, що придбаватимуться, одержання документів, іншої документації, довідок-характеристик, одержання державних актів на право приватної власності на землю у випадку її придбання, одержання довідок в житлово-експлуатаційних організаціях, в органах енерго-, водо-, електропостачання та зв’язку, органах внутрішніх справ тощо, інших довідок та документів, подання яких є обов’язковим для укладення договорів купівлі-продажу (оренди) нерухомості, або подання яких може вимагатися покупцем (покупцями) чи орендарями при укладенні відповідних договорів.
Ця довіреність видається строком до тридцятого серпня дві тисячі двадцять п’ятого року без права передоручення повноважень іншим особам.

ПІДПИС:

ЗАДАТИ ПИТАННЯ / ASK Question