31 лет на рынке юридических услуг

Довіреність на прийняття в дар нерухомості і реєстрацію права власності на неї

Д О В І Р Е Н І С Т Ь
Місто Київ, двадцять шостого липня дві тисячі двадцять другого року

Я, [П.І.Б. громадянки А.] (народилася “__” _____________ ___ року; на день видачі довіреності - паспорт _____, виданий ___________________________________ “__” ____________ ___ року; індивідуальний ідентифікаційний номер за ДРФО України – ___), проживаю у місті Києві [адреса],
повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно із вільним волевиявленням, котре відповідає моїй внутрішній волі,
відповідно до вимог ст.ст. 244 і 1007 Цивільного кодексу України та на підтвердження укладеного з повіреним усного договору доручення,
у присутності нотаріуса Київського міського нотаріального округу КВІТКИ Алли Михайлівни (місто Київ, Крутий узвіз, 6а, кв. 3), яку як нотаріуса було обрано мною самостійно та до якої я звернулась добровільно, цією довіреністю

---------- уповноважую ----------
[П.І.Б. громадянки Б.], котра проживає у місті Києві [адреса],
------------- прийняти для мене у дар ------------
від імені [П.І.Б. громадянина В.] (народився “___” ____________ ___ року; паспорт _______, виданий ___________________________________________________ “__” ___________ ___ року; індивідуальний ідентифікаційний номер за ДРФО України – _________; реєстрація місця проживання - місто Київ [адреса]) належну йому на праві приватної власності ЧАСТКУ квартири за № __, що знаходиться у будинку за № __, розташованому на вулиці Євгена Коновальця у місті КИЄВІ.
Для цього [П.І.Б. громадянки Б.] вправі:
 подавати від мого імені відповідні заяви, що стосуються виконання передбаченого у довіреності (включаючи заяви, необхідність у яких буде викликана моїми інтересами як набувача майна чи вимогами чинного законодавства (зокрема, сімейного, цивільного законодавства та законодавства про нотаріат; про видачу витягу з Державного реєстру правочинів; про реєстрацію права власності на подарований мені об’єкт нерухомості, тощо), та обгрунтовувати інформацію, прохання і побажання, викладені в них;
 наводити свої доводи і міркування з усіх питань, що виникають в ході виконання дорученого, які передбачені законодавством;
 розписуватися за мене, зокрема, але не виключно - підписати договір дарування без додаткового узгодження цього питання зі мною;
 одержувати оформлені на моє ім’я (за моєю участю) документи, у тому числі (але не обмежуючись): призначений для мене примірник договору дарування, витяг з Державного реєстру правочинів, технічну документацію, якщо у тому буде необхідність, тощо;
 подати до Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна оформлений правовстановлювальний документ (договір дарування) та/чи інші документи, якщо такі будуть необхідні, щодо зазначеної вище нерухомості;
 отримати зареєстрований правовстановлювальний документ чи реєстраційне посвідчення до нього;
 здійснювати від мого імені оплату наданих послуг та/чи сплачувати державне мито або інші необхідні платежі;
 вчиняти інші дії, передбачені чинним законодавством України для такого роду уповноважень, та які будуть необхідними і доцільними для правильного і ефективного виконання дорученого.

Довіреність видана без правом передоручення повноважень третім особам і зберігає чинність до двадцять шостого липня дві тисячі двадцять восьмого року, якщо її дія не буде припинена раніше цього строку дотриманням при цьому вимог цивільного законодавства, про що я повідомлю представника у письмовій формі.

Зміст ст.ст. 240-245, 247-250 Цивільного кодексу України щодо поняття довіреності, її форми, строків, передоручення, припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю, а також вимоги Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб” мені нотаріусом роз’яснено.

ПІДПИС:

Форма №43
Двадцять шостого липня дві тисячі двадцять другого року ця довіреність посвідчена мною, КВІТКОЮ А.М., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.
Довіреність підписана [П.І.Б. громадянки А.] у моїй присутності. Особу її встановлено, дієздатність перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за № __
Стягнуто плату
НОТАРІУС

ЗАДАТИ ПИТАННЯ / ASK Question