31 лет на рынке юридических услуг

Довіреність на продаж нерухомості

Д О В І Р Е Н І С Т Ь
Місто Київ, сімнадцятого травня дві тисячі двадцять другого року

Я, [П.І.Б. громадянки А.] (народилася “__” __________ ___ року; на день видачі довіреності - паспорт ___, виданий ___________________________________________ “__” ___________ ___ року; реєстраційний номер облікової картки платника податків – ___), проживаю у місті Києві [адреса],
обізнана із загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, володіючи українською мовою, що дає мені можливість безперешкодного спілкування з нотаріусом при обговоренні проекту цього документа, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно із вільним волевиявленням, котре відповідає моїй внутрішній волі,
відповідно до вимог та на виконання ст.ст. 244 і 1007 Цивільного кодексу України на підставі укладеного з повіреним усного договору доручення,
у присутності нотаріуса Київського міського нотаріального округу КВІТКИ Алли Михайлівни за місцем розташування її робочого місця (місто Київ, вул. Копилівська, 6а, кв. 3), яку як нотаріуса було обрано мною самостійно та до якої я звернулася добровільно, цією довіреністю
---------- уповноважую ----------
[П.І.Б. громадянки Б.] (народилася “__” _____________ ___ року; на день видачі довіреності - паспорт _________, виданий _____________________________________ “__” ___________ __ року; реєстраційний номер облікової картки платника податків - ___), котра проживає за адресою: місто Київ [адреса],
------------- представляти мої інтереси ------------
у відповідних органах, установах та організаціях міста Києва незалежно від їх організаційно-правової форми (у тому числі – але не виключно в органах технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, в органах житлово-комунального господарства, внутрішніх справ, нотаріату тощо) з питань, пов’язаних із продажем належної мені нерухомості, яка належить мені на праві власності, та яка полягає у частці квартири за № __, що знаходиться у будинку за № __, розташованому на вулиці Євгена Коновальця, що у місті КИЄВІ.

Для цього [П.І.Б. громадянки Б.] вправі:
 подавати від мого імені відповідні заяви, що стосуються виконання передбаченого у довіреності (включаючи заяви, необхідність у яких буде викликана моїми інтересами як власника відчужуваного майна чи вимогами чинного законодавства (зокрема, сімейного, цивільного законодавства та законодавства про нотаріат: про те, що відчужуване майно не є спільною сумісною власністю, про видачу витягу з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна тощо; щодо відсутності у мене дітей, які б відповідно до вимог Закону України “Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей” мали право користування відчужуваним житлом; про видачу довідки-характеристики; про відмову від права переважної купівлі інших часток зазначеної вище квартири незалежно від того, за яку суму буде здійснюватися їх продаж, тощо), та обгрунтовувати інформацію, прохання і побажання, викладені в них;
 наводити свої доводи і міркування з усіх питань, що виникають в ході виконання дорученого, які передбачені законодавством;
 розписуватися за мене, зокрема, але не виключно – підписувати заяви, клопотання, договір купівлі-продажу - на умовах, які їй попередньо відомі, і не потребують будь-якого додаткового узгодження зі мною;
 одержувати оформлені на моє ім’я (за моєю участю) документи, у тому числі (але не обмежуючись): довідку-характеристику та/або витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно, про яке йдеться у довіреності, витяги з державних та єдиних реєстрів, технічну документацію, якщо у тому буде необхідність, довідки про стан квартири, кількість зареєстрованих на житловій площі осіб, призначений для мене примірник договору купівлі-продажу тощо;
 отримати належні мені від продажу гроші;
 здійснювати від мого імені оплату наданих послуг та/чи сплачувати державне мито, податок з доходів або інші необхідні платежі;
 вчиняти інші дії, передбачені чинним законодавством України для такого роду уповноважень, та які будуть необхідними і доцільними для правильного і ефективного виконання дорученого.
Довіреність видана з правом передоручення повноважень третім особам і зберігає чинність до сімнадцятого травня дві тисячі двадцять восьмого року, якщо її дія не буде припинена раніше цього строку, про що я повідомлю представника у письмовій формі.
Зміст ст.ст. 240-245, 247-250 Цивільного кодексу України щодо поняття довіреності, її форми, строків, передоручення, припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю, ст.ст. 60-74 Сімейного кодексу України щодо статусу спільного сумісного майна подружжя та умов розпорядження ним, а також вимоги Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб” мені нотаріусом роз’яснено.

ПІДПИС:

Форма №43
Сімнадцятого травня дві тисячі двадцять другого року ця довіреність посвідчена мною, КВІТКОЮ А.М., нотаріусом Київського міського нотаріального округу.
Довіреність підписана [П.І.Б. громадянки А.] у моїй присутності. Особу її встановлено, дієздатність перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за № __
Стягнуто плату
НОТАРІУС

ЗАДАТИ ПИТАННЯ / ASK Question