31 лет на рынке юридических услуг

Довіреність на продаж частки квартири із зазначенням ціни

Д О В І Р Е Н І С Т Ь
Місто Київ, двадцять першого серпня дві тисячі двадцять другого року

Я, [П.І.Б. громадянина А.], власник паспорта серія ____ № _____________, виданого _______________________________ «____» _____________ _____ року, реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________, проживаю у місті Запоріжжі [адреса],
відповідно до усного договору доручення та на виконання вимог ст. 1007 Цивільного кодексу України
цією довіреністю уповноважую
[П.І.Б. громадянина Б.],
який проживає в місті Дніпро [адреса],
продати від мого імені не менш ніж за 150 000 (сто п’ятдесят тисяч) гривень належну мені на праві приватної власності ½ (одну другу) частку квартири за № __ в будинку за № __, що на вулиці Скоропадського в місті Запоріжжі.
Для цього [П.І.Б. громадянина Б.] вправі представляти мої інтереси в будь-яких установах, підприємствах, організаціях незалежно від підпорядкування та форм власності, в тому числі в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, в органах нотаріату, житлово-комунальних органах, бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, в органах тепло-, водо-, енергопостачання та зв’язку, подавати від мого імені необхідні документи, в тому числі заяви, що стосуються виконання цієї довіреності і необхідність у поданні яких викликатиметься як моїми інтересами як власника вищевказаної частки квартири, так і вимогами чинного законодавства, зокрема законодавства про нотаріат (про те, що майно не є спільною сумісною власністю подружжя, тощо), отримувати будь-які довідки та інші оформлені на моє ім’я документи, в тому числі витяги з Реєстрів прав власності, підписати за мене договір купівлі-продажу, розписуватися за мене на інших документах та в їх отриманні, узгоджувати всі питання, які можуть виникнути в процесі реалізації повноважень, сплачувати належні з мене платежі, в тому числі якщо вони будуть передбачені умовами цивільно-правового договору, вимогами чинного законодавства, отримувати належні мені гроші за результатами правочину, що укладатиметься.
Довіреність видана строком на один рік і дійсна до двадцять першого серпня дві тисячі двадцять восьмого року, без права передоручення повноважень іншим особам.

ПІДПИС:

ЗАДАТИ ПИТАННЯ / ASK Question