31 лет на рынке юридических услуг

Довіреність на укладення іпотечного договору як майновим поручителем

Д О В І Р Е Н І С Т Ь
Місто Київ, шістнадцятого серпня дві тисячі двадцять сьомого року

Я, [П.І.Б. громадянина А.], власник паспорта серія ____ № _____________, виданого _______________________________ «____» _____________ _____ року, зареєстрований у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів з присвоєнням ідентифікаційного номера ____________, проживаю у місті Одеса [адреса],
відповідно до усного договору доручення та на виконання вимог ст. 1007 Цивільного кодексу України
видав цю довіреність
[П.І.Б. громадянина Б.],
який проживає в місті Нова Каховка Херсонської області [адреса],
з повноваженнями
ВИСТУПИТИ ВІД МОГО ІМЕНІ МАЙНОВИМ ПОРУЧИТЕЛЕМ
[П.І.Б. громадянина В.],
який проживає в місті Одесі [адреса],
з правом укладення договору (договорів) іпотеки, за яким передати в забезпечення виконання зобов’язання [П.І.Б. громадянина В.] за кредитним договором № __ від «___» ___________ ____ року, укладеним ним з Акціонерним комерційним банком “ПІВДЕННИЙ”, належне мені на праві власності наступне нерухоме майно:
 квартиру за № __ в будинку за № __, що на провулку ГЕОРГІЇВСЬКОМУ в місті Києві;
 квартиру за № __ в будинку за № __, що на провулку ГЕОРГІЇВСЬКОМУ в місті Києві.
Для цього представник має право представляти мої інтереси в будь-яких установах, підприємствах, організаціях незалежно від підпорядкування та форм власності, в державних нотаріальних конторах та перед приватними нотаріусами, в банківських установах тощо, подавати від мого імені будь-які документи, в тому числі заяви, що стосуються виконання цієї довіреності, одержувати довідки та інші оформлені на моє ім’я документи, розписуватися за мене, укласти договір (договори) іпотеки вказаних в цій довіреності квартир, у разі необхідності отримувати у відповідних органах та організаціях технічну та іншу документацію, дозволи, рішення тощо, узгоджувати умови договору (договорів) іпотеки із заставодержателем, узгоджувати будь-які інші питання, що можуть виникнути в процесі реалізації повноважень, сплачувати належні з мені грошові суми за договором (договорами) іпотеки, а також вчиняти всі інші юридично значущі дії, пов’язані з цією довіреністю.
Довіреність видана строком на три місяці і дійсна до шістнадцятого листопада дві тисячі двадцять сьомого року.

ПІДПИС:

ЗАДАТИ ПИТАННЯ / ASK Question