31 лет на рынке юридических услуг

Довіреність на замовлення та одержання документів для будівництва житлового будинку

Д О В І Р Е Н І С Т Ь
Місто Київ, чотирнадцятого грудня дві тисячі двадцять другого року

Я, [П.І.Б. громадянина А.], власник паспорта серія ____ № _____________, виданого _______________________________ «____» _____________ _____ року реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________, проживаю у місті Києві [адреса], ознайомлений зі змістом ст.ст. 224, 245, 247, 248-250 Цивільного кодексу України,
відповідно до усного договору доручення та на виконання вимог ст. 1007 Цивільного кодексу України
цією довіреністю уповноважую
[П.І.Б. громадянина Б.],
який проживає в місті Києві [адреса],
ДЛЯ ПРЕДСТАВНИЦТВА МОЇХ ІНТЕРЕСІВ
перед третіми особами, зокрема перед органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, їх структурними підрозділами, відповідними уповноваженими органами земельних ресурсів, зокрема в Головному управлінні земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації, Головному управлінні містобудування, архітектури та дизайну міського середовища Київської міської державної адміністрації, органах державного архітектурно-будівельного контролю, в Комунальному підприємстві “Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна”, у разі необхідності також перед іншими, не обумовленими у цій довіреності, підприємствами, установами та організаціями незалежно від підпорядкування, форм власності та належності з питань, пов’язаних із замовленням та одержанням документів, необхідних для здійснення будівництва житлового будинку за адресою: місто Київ, вулиця Карла Маркса [адреса], а також документів, необхідних для відчуження вищевказаного незакінченого будівництвом житлового будинку та земельної ділянки, на якій він розташований.
Для виконання вищевказаних повноважень [П.І.Б. громадянина Б.] надаються також такі права:
 робити замовлення, клопотання, подавати від мого імені документи, в тому числі заяви відповідного змісту;
 одержувати рішення, дозволи, замовляти та одержувати довідки, технічну та іншу документацію, будь-які інші документи;
 замовляти проведення експертної оцінки земельної ділянки, незакінченого будівництвом житлового будинку;
 замовляти та одержувати довідки та інші документи про процент готовності житлового будинку та про вартість виконаних робіт;
 сплачувати належні з мене платежі як за оформлення документів, так і за виконання іншої роботи;
 підписувати від мого імені документи, заяви, а також вчиняти всі інші юридично значущі дії, пов’язані з цією довіреністю.
Ця довіреність видана мною строком на один рік і є дійсною до чотирнадцятого грудня дві тисячі двадцять восьмого року без права передоручення повноважень іншим особам.

ПІДПИС:

ЗАДАТИ ПИТАННЯ / ASK Question