31 лет на рынке юридических услуг

Довіреність на користування та розпорядження квартирою

Д О В І Р Е Н І С Т Ь
Місто Київ, третього квітня дві тисячі двадцять другого року

Я, [П.І.Б. громадянина А.], власник паспорта серія ____ № _____________, виданого _______________________________ «____» _____________ _____ року, народився “____” ___________ _____ року, реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________, проживаю у місті Києві [адреса],
обізнаний із загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності цього правочину, усвідомлюючи значення своїх дій, вільно володіючи українською мовою, що дає мені можливість правильно зрозуміти текст цього документа,
відповідно до вимог ст.ст. 244, 1007 Цивільного кодексу України, усного договору доручення, укладеного з повіреним,
у приміщенні нотаріуса Київського міського нотаріального округу ПЕТРЕНКА Ю.М., якого як нотаріуса мною було обрано самостійно і до якого я звернувся добровільно,
цією довіреністю уповноважую
[П.І.Б. громадянина Б.],
власника паспорта серія ____ № _____________, виданого _______________________________ «____» _____________ _____ року, реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________,
який проживає в місті Києві [адреса],
КОРИСТУВАТИСЯ
та
РОЗПОРЯДЖАТИСЯ
(продати, обміняти, здавати в оренду (найм), передавати у заставу тощо)
належною мені на праві приватної власності квартирою за № _____, яка розташована в місті Києві на проспекті Героїв України [адреса].
Для чого представник має право:
 представляти мої інтереси у зв’язку з цим у будь-яких підприємствах, установах та організаціях незалежно від організаційної форми та підпорядкування щодо замовлення та одержання необхідних для мене документів (в тому числі – у відповідній районній державній адміністрації, виконавчих органах, житлово-експлуатаційних органах та організаціях, будь-яких інших організаціях та установах міста Києва, у тому числі в банківських установах, органах газо-, енерго-, тепло-, водопостачання та зв’язку, органах містобудування, архітектури, державного архітектурно-будівельного контролю, органах внутрішніх справ, архівних установах та інших, не обумовлених у цій довіреності підприємствах, установах та організаціях, з усіх питань, на вирішення яких представник мною уповноважений, якщо до компетенції вказаних структур належить їх розгляд по суті, зокрема, в органах нотаріату, Комунальному підприємстві “Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна” тощо;
 подавати від мого імені будь-які заяви, що стосуються виконання цієї довіреності та передбачені чинним законодавством, зокрема законодавством про нотаріат (про те, що я вдівець, та ін.);
 подавати будь-які інші документи, необхідні для вирішення питань, обумовлених цією довіреністю;
 одержувати довідки, технічну документацію, рішення, дозволи, свідоцтва тощо;
 розписуватися за мене на документах та в їх одержанні;
 замовляти та одержувати документи, які відповідно до вимог чинного законодавства є необхідними для наступного укладення правочинів щодо розпорядження вищевказаною квартирою, в тому числі довідки-характеристики, технічну документацію, довідки про реєстрацію місця проживання осіб у зазначеній квартирі чи про відсутність таких осіб тощо;
 оскаржувати у встановленому законодавством порядку дії та бездіяльність посадових осіб, що порушили мої права яка власника зазначеної вище квартири, та користуватися при цьому усіма правами, наданими мені як власнику та передбаченими чинним законодавством;
 визначати суми, строки та інші умови договорів про відчуження та користування вищевказаним нерухомим майном на власний розсуд;
 здійснювати оплату за надавані послуг та виконані роботи;
 одержувати належні мені гроші за результатами правочинів;
 вчиняти будь-які інші дії, передбачені чинним законодавством щодо такого роду уповноважень, які я мав б вчиняти при особистому вирішенні питань, та які будуть необхідними і доцільними для повного виконання повноважень за довіреністю.
Довіреність видана з правом передоручення повноважень іншим особам і дійсна до третього квітня дві тисячі двадцять сьомого року, якщо не буде скасована мною раніше встановленої дати, про що я повідомлю представника у письмовій формі.
Зміст ст.ст. 240-245, 247-250 Цивільного кодексу України щодо поняття довіреності, її форми, строків, передоручення та припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення дій, на які вона видана, мені нотаріусом роз’яснено.

ПІДПИС:

ЗАДАТИ ПИТАННЯ / ASK Question