31 лет на рынке юридических услуг

Довіреність на купівлю юридичною особою частки єдиного майнового комплексу

Д О В І Р Е Н І С Т Ь
Місто Київ, двадцять шостого квітня дві тисячі сьомого року

Товариство з обмеженою відповідальністю [назва] (далі – ТОВАРИСТВО), місцезнаходження якого: місто Київ [адреса], зареєстроване державним реєстратором Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації, дата проведення державної реєстрації “____” _____________ _____ року, номер запису про заміну свідоцтва __________________, ідентифікаційний код юридичної особи -___________, в особі директора [П.І.Б. громадянина А.], який проживає в місті Києві [адреса], цією довіреністю уповноважує [П.І.Б. громадянина Б.], який проживає в місті Коростені Житомирської області [адреса],
КУПИТИ
на умовах, найбільш сприятливих для ТОВАРИСТВА, але за ціною, не вище 450000 (чотирьохсот п’ятдесяти тисяч) гривень з урахуванням ПДВ, частку єдиного майнового комплексу [назва], що знаходиться за адресою: місто Дніпропетровськ [адреса].
Для чого представникові надається право представляти інтереси ТОВАРИСТВА у відповідних органах нотаріату, бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, подавати та одержувати документи, необхідні для укладення договору купівлі-продажу, в тому числі заяви, сплачувати належні з ТОВАРИСТВА платежі у разі, якщо такі платежі будуть передбачені умовами договору купівлі-продажу, сплачувати за ТОВАРИСТВО державне мито (плату), домовлятися в межах наданих повноважень стосовно ціни та визначати інші істотні умови договору купівлі-продажу, розписуватися на договорах та інших документах, якщо в тому буде потреба, представляти інтереси ТОВАРИСТВА в разі необхідності у будь-яких інших органах і організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування, в тому числі в органах бюро технічної інвентаризації та реєстрації прав власності при реєстрації права власності на придбану частку єдиного майнового комплексу, одержувати документи на підтвердження реєстрації права власності, а також вчиняти всі інші юридично значущі дії, пов’язані з цією довіреністю.
Довіреність видана строком на один місяць і дійсна до двадцять шостого травня дві тисячі двадцять сьомого року без права передоручення повноважень іншим особам.

ПІДПИС:
____ №__________

ЗАДАТИ ПИТАННЯ / ASK Question