31 лет на рынке юридических услуг

Довіреність на одержання дубліката правовстановлювального документа

Д О В І Р Е Н І С Т Ь
Місто Київ, двадцять другого листопада дві тисячі двадцять другого року

Я, [П.І.Б. громадянина А.], власник паспорта серія ____ № _____________, виданого _______________________________ «____» _____________ _____ року, реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________, проживаю у місті Києві [адреса],
відповідно до усного договору доручення та на виконання вимог ст. 1007 Цивільного кодексу України
цією довіреністю уповноважую
[П.І.Б. громадянина Б.],
який проживає в місті Києві [адреса],
для ПРЕДСТАВНИЦТВА МОЇХ ІНТЕРЕСІВ
у відповідних уповноважених підприємствах, установах та організаціях з питань одержання дубліката правовстановлюваного документа (або повторного документа, його архівної копії) на квартиру за № __ в будинку за № __, що на вулиці КІКВІДЗЕ в місті Києві, та реєстрації права власності на вказану нерухомість.
Для чого представникові надається також право представляти мої інтереси:
 в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, підпорядкованих ним органах та структурних підрозділах, а також в органах нотаріату, державному нотаріальному архіві, інших архівних установах тощо;
 в житлово-експлуатаційних органах;
 у відповідних органах енерго-, водо-, газопостачання тощо;
 перед будь-якими іншими підприємствами, установами та організаціями незалежно від підпорядкування, форм власності та належності.
У зв’язку з чим надаю представникові право:
 подавати від мого імені необхідні документи, в тому числі заяви, що стосуються виконання цієї довіреності і необхідність у поданні яких викликатиметься як моїми інтересами як власника нерухомості, так і вимогами чинного законодавства;
 одержувати належні мені документи, довідки, дублікати документів, повторні документи, а також будь-які інші документи, що стосуватимуться моїх прав та інтересів (рішення, дозволи, свідоцтва тощо);
 сплачувати належні з мене грошові суми (державне мито, плату, інші платежі);
 розписуватися за мене, у тому числі за одержання дубліката правовстановлювального документа, підписувати інші документи, в тому числі заяви, а також узгоджувати та вирішувати всі інші питання, які можуть виникнути в процесі реалізації повноважень.
Довіреність видана без права передоручення повноважень іншим особам і є дійсною до двадцять другого листопада дві тисячі двадцять п’ятого року.

ПІДПИС:

ЗАДАТИ ПИТАННЯ / ASK Question