31 лет на рынке юридических услуг

Довіреність на отримання документів для відчуження нерухомості

Д О В І Р Е Н І С Т Ь
Місто Київ, дев’ятого липня дві тисячі двадцять другого року

Я, [П.І.Б. громадянки А.] (народилася “__” _________ __ року; паспорт ___, виданий _______________________________________ “___” _____________ __ року, реєстраційний номер облікової картки платника податків ___), проживаю за адресою: місто Київ [адреса],
обізнана із загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно із вільним волевиявленням, котре відповідає моїй внутрішній волі,
у приміщенні, яке є робочим місцем приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу КВІТКИ А.М. (місто Київ, вулиця Михайлівська, 6 А, кв. 3), яку як нотаріуса я обрала самостійно і до якої звернулася добровільно,
на підтвердження та на виконання умов укладеного з представником договору доручення відповідно до вимог ст.ст. 244, 1007 Цивільного кодексу України, цією довіреністю
---------- уповноважую ----------
[П.І.Б. громадянки Б.] (на день видачі довіреності – паспорт ___, виданий ___________ “__” ____________ __ року, реєстраційний номер облікової картки платника податків – ________), яка проживає за адресою: Донецька обл., місто Слов’янськ [адреса],
------------- представляти мої інтереси ------------
у Київському міському бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, а також, у разі необхідності – у інших органах та установах, діяльність яких пов’язана із виконанням повноважень, що передбачені нижче у цій довіреності (зокрема – у виконавчих органах, житлово-комунальних органах, в органах внутрішніх справ, підприємствах, що здійснюють постачання електроенергії, тепла та води, в телекомунікаційних установах тощо) з питань, пов’язаних із замовленням та отриманням усіх необхідних та передбачених чинним законодавством документів, необхідних мені для укладання у наступному правочину щодо відчуження належної мені КВАРТИРИ за № _, що знаходиться у будинку за № __, розташованому на вулиці СРІБНОКІЛЬСЬКІЙ у місті КИЄВІ (зокрема: довідки-характеристики, довідок (інших документів) про стан нерухомості, про кількість зареєстрованих у квартирі осіб, відсутність заборгованості із обов’язкових (належних) платежів тощо).
Для належного виконання дорученого представник вправі:
 подавати від мого імені будь-які заяви (як письмові, так і усні), що стосуються виконання дорученого, та обгрунтовувати прохання і побажання, викладені в них;
 розписуватися за мене (у тому числі підписувати заяви, які б стосувалися виконання зазначеного у довіреності, на умовах, які представникові відомі, клопотання тощо);
 одержувати належні мені (видані для мене) документи, відносно яких видається довіреність (у тому числі – довідку-характеристику, довідки (інші документи) про стан нерухомості, про кількість зареєстрованих на житловій площі осіб, про відсутність заборгованості із усіх без винятку обов’язкових (належних) платежів стосовно згаданої квартири тощо);
 здійснювати оплату наданих послуг та виконаних для мене дій;
 виконувати всі інші дії в межах та в обсязі, передбачених чинним законодавством України для такого роду уповноважень, які будуть необхідними для представництва моїх інтересів у межах цієї довіреності.
Довіреність видана без права розпорядження вказаною нерухомістю, без права передоручення повноважень третім особам і дійсна до дев’ятого липня дві тисячі двадцять восьмого року, якщо не буде скасована раніше цієї дати у встановленому для того порядку.
Зміст ст.ст. 240-245, 247-250 Цивільного кодексу України щодо поняття довіреності, її форми, строків, передоручення, припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю, мені нотаріусом роз’яснено.

ПІДПИС:

Дев’ятого липня дві тисячі двадцять другого року ця довіреність посвідчена мною, КВІТКОЮ А.М., нотаріусом Київського міського нотаріального округу.
Довіреність підписано [П.І.Б. громадянки А.] у моїй присутності. Особу її встановлено, дієздатність перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за № __
Стягнуто плату
НОТАРІУС

ЗАДАТИ ПИТАННЯ / ASK Question