31 лет на рынке юридических услуг

Довіреність на здійснення управління нерухомістю та розпорядження рахунком у банківській установі

Д О В І Р Е Н І С Т Ь
Місто Київ, тринадцятого червня дві тисячі двадцять другого року

Я, [П.І.Б. громадянки А.] (на день складання довіреності - паспорт ___, виданий _______________________________________ “__” ________________ ___ року; реєстраційний номер облікової картки платника податків - ___), проживаю (зареєстрована) у місті Києві [адреса],
обізнана із загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно із своїм вільним волевиявленням, котре відповідає моїй внутрішній волі як учасника цього правочину,
відповідно до вимог ст. 244 та ст.1007 Цивільного кодексу України на підставі укладеного з повіреним усного договору доручення,
у присутності нотаріуса Київського міського нотаріального округу КВІТКИ Алли Михайлівни, яку як нотаріуса для вчинення цього правочину було обрано мною самостійно і до якої за місцем знаходження її робочого місця (місто Київ, вул. Михайлівська, 6А, кв. 3) я звернулась добровільно, цією довіреністю
-------------------------------- уповноважую --------------------------
[П.І.Б. громадянки Б.] (народилася “__” _________ __ року; на день видачі довіреності - паспорт ___, виданий ___________________________________________ “__” ____________ ___ року), котра проживає у місті Києві [адреса],
------------- представляти мої інтереси ------------
1) у будь-яких установах, організаціях та підприємствах незалежно від їх організаційної форми та підпорядкованості, а також перед фізичними особами з питань, які будуть стосуватися ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, УПРАВЛІННЯ та ЗДАЧІ В ОРЕНДУ/НАЙМ належною мені на праві приватної власності нерухомістю, а саме - КВАРТИРИ за № __, що знаходиться у будинку за № _, розташованому на проспекті ПРАВДИ у місті КИЄВІ;
2) у ВАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (у тому числі – у Шевченківському відділенні, філія № ___) - з питань УПРАВЛІННЯ та РОЗПОРЯДЖАННЯ від мого імені та у моїх інтересах рахунком № ___.
Для цього [П.І.Б. громадянки Б.] вправі:
 мати вільний доступ до вказаних вище нерухомості та до рахунку;
 займатись підготовкою всіх без винятку документів щодо передачі в оренду/найм вказаної вище нерухомості;
 у відомих їй випадках здійснювати ремонт житла, з правом оформлення при цьому відповідних документів (дозволів, узгоджень, погоджень тощо);
 здійснити весь комплекс дій, передбачених чинним законодавством України для мене як члена житлово-будівельного (житлового) кооперативу, який викупив квартиру, щодо юридичного оформлення права власності на вказану вище квартиру у ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНОМУ КООПЕРАТИВІ [назва] (у тому числі отримувати у ЖБК необхідні довідки, отримати свідоцтво про право власності на згадану квартиру, зареєструвати в органах технічної інвентаризації права власності на квартиру тощо);
 представляти мої інтереси у зв’язку з дорученим в будь-яких установах чи підприємствах незалежно від організаційної форми та підпорядкування з питань, пов’язаних із замовленням та отриманням необхідних для мене документів (в тому числі – в органах місцевого самоврядування, виконавчих органах, житлово-комунальних органах, будь-яких інших організаціях та установах міста Києва (в тому числі, але не обмежуючись нижченаведеним переліком: в райсанепідемстанції, в органах державної пожежної охорони, в органах газопостачання, у відповідному відділі містобудування, архітектури та регулювання земельних відносин району, у відповідному структурному підрозділі АЕК “Київенерго” чи інших рівноцінних йому по повноваженнях підприємствах/установах, в органах Держархіву, в органах зв’язку, водоканалу, охорони праці тощо - з питань, що стосуються належного виконання довіреності, і компетенція яких пов’язана із вирішенням питань, які мене цікавлять, а також в банківських установах, в органах нотаріату, технічної інвентаризації, внутрішніх справ тощо - коли виникне така необхідність тощо);
 подавати від мого імені відповідні заяви, що стосуються виконання передбаченого у довіреності, включаючи заяви, необхідність у яких буде викликана моїми інтересами як власника згаданої нерухомості чи вимогами чинного законодавства (зокрема, сімейного, цивільного законодавства та законодавства про нотаріат: про видачу витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно чи довідки-характеристики; про видачу витягу з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна; про видачу витягу з Державного реєстру правочинів; про відсутність у мене дітей, які б відповідно до вимог Закону України “Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей” мали право користування відчужуваним житло, тощо) та обгрунтовувати інформацію, прохання і побажання, викладені в них;
 наводити свої доводи і міркування з усіх питань, що виникають в ході виконання дорученого, які передбачені законодавством;
 здійснювати нагляд за належним виконанням умов укладених договорів оренди/найму (у тому числі з утримання квартири, сплати належних платежів, оплати договору оренди/найму тощо);
 у разі порушення умов договорів оренди/найму – ставити питання про розірвання таких договорів, у тому числі у судовому порядку (з усіма процесуальними правами та обов’язками, які надано законом позивачу, відповідачу, третій особі в процесі, в тому числі з правом пред’явлення позову (адміністративного позову), визнання позову (адміністративного позову) повністю або частково, подання заперечень проти позову, відмови від позову в будь-який час до закінчення судового розгляду (в тому числі в суді апеляційної чи касаційної інстанцій), визнання позову повністю або частково, зміни підстав або предмета позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, відмови від позову, подання зустрічного позову, укладення мирової угоди (досягнення примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу), поданням від мого імені виконавчих документів до органів державної виконавчої служби, одержанням присуджених майна або грошей);
 розписуватися за мене, зокрема, але не виключно – підписувати заяви (у тому числі позовні), заявки, договори про передачу прав користування нерухомістю (оренду, найм), внесення змін до укладених договорів, розірвання їх на умовах, які представникові попередньо відомі, і не потребують будь-якого додаткового узгодження зі мною;
 одержувати оформлені на моє ім’я (за моєю участю) документи, у тому числі (але не обмежуючись): свідоцтво про право власності, довідку-характеристику та/або витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно, про яке йдеться у довіреності, витяги з державних та єдиних реєстрів, технічну документацію, якщо у тому буде необхідність, довідки про оплату пайових внесків, про стан квартири, кількість зареєстрованих на житловій площі осіб, призначені для мене примірники договорів тощо;
 отримати належні мені від укладених договорів оренди/найму гроші;
 одержувати через касу Банку будь-які суми із вказаного вище рахунку (у тому числі нараховані на суму вкладу відсотки) без обмежень їх розміру;
 здійснювати конвертацію валют на умовах, які нами обумовлені раніше;
 одержувати довідки або інші документи про наявність грошових сум, відсотків (нарахувань) по них чи руху зазначених сум;
 поповнювати рахунок (у тому числі і за рахунок конвертації валют);
 у відомих їй із наших попередніх домовленостей випадках – вносити зміни до укладеного з Банком договору, укладати додаткові угоди про продовження дію договору щодо вказаного у довіреності рахунку (з виконанням при цьому усіх необхідних юридичних дій);
 здійснювати від мого імені оплату наданих послуг та/чи сплачувати державне мито, податок з доходів або інші необхідні платежі (у тому числі і з використанням коштів, що знаходяться на вказаному вище рахунку;
 вчиняти інші дії, передбачені чинним законодавством України для такого роду уповноважень, та які будуть необхідними і доцільними для правильного і ефективного виконання дорученого, навіть якщо про них прямо і не зазначено у тексті довіреності.
Довіреність видана без права передоручення представником наданих повноважень третім особам, і зберігає чинність до ТРИНАДЦЯТОГО ЧЕРВНЯ ДВІ ТИСЯЧІ двадцять п’ятого РОКУ, якщо її дія не буде припинена мною у встановленому для того порядку, про що представник буде повідомлений мною у письмовій формі.

Зміст ст.ст. 240-245, 247-250 Цивільного кодексу України щодо поняття довіреності, її форми, строків, передоручення, припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю, а також ст.ст. 60-74 Сімейного кодексу України щодо статусу спільного сумісного майна подружжя та умов розпорядження ним мені нотаріусом роз’яснено.

ПІДПИС:

ЗАДАТИ ПИТАННЯ / ASK Question