31 лет на рынке юридических услуг

Довіреність на отримання технічного паспорта на квартиру

Д О В І Р Е Н І С Т Ь
Місто Київ, двадцять п’ятого січня дві тисячі двадцять другого року

Я, [П.І.Б. громадянина А.] (народився “__” ___________ ___ року; на день видачі довіреності - паспорт _________, виданий _______________________________ “__” _________________ ___ року; реєстраційний номер облікової картки платника податків – ___), проживаю у місті Києві [адреса],
обізнаний із загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно із вільним волевиявленням, котре відповідає моїй внутрішній волі,
відповідно до вимог та на виконання ст.ст. 244 і 1007 Цивільного кодексу України на підставі укладеного з повіреним усного договору доручення,
у приміщенні за адресою: місто Київ, вул. Михайлівська, 6а, кв. 3, що є робочим місцем нотаріуса Київського міського нотаріального округу КВІТКИ Алли Михайлівни, яку як нотаріуса було обрано мною самостійно та до якої я звернувся добровільно, цією довіреністю
---------- уповноважую ----------
[П.І.Б. громадянина Б.], котрий проживає за адресою: місто Київ [адреса], реєстраційний номер облікової картки платника податків

------------- представляти мої інтереси ------------
у Київському міському бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна з питань, пов’язаних із оформленням для мене технічної документації (зокрема – технічного паспорта) щодо належного мені на праві власності житла за адресою: місто КИЇВ [адреса].
Для цього надаю йому подавати від мого імені заяви та клопотання; подати до Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна (а коли у тому буде потреба – і до інших уповноважених органів та установ) усі необхідні для виконання довіреності документи, розписуватися за мене, отримати оформлені на моє ім’я документи (технічний паспорт) стосовно зазначеної вище нерухомості, оплатити надані мені послуги, а також виконувати всі інші дії в межах та в обсязі, передбачених чинним законодавством України для такого роду уповноважень.

Довіреність видана без права передачі наданих повноважень третім особам терміном дії до двадцять п’ятого січня дві тисячі восьмого року, якщо не буде скасована раніше цієї дати у встановленому для того порядку, про що представник буде повідомлений письмово.

Зміст ст.ст. 244, 245, 247-250 Цивільного кодексу України щодо поняття довіреності, її форми, строків, припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю, мені нотаріусом роз’яснено.

ПІДПИС:

Форма №43
Двадцять п’ятого січня дві тисячі двадцять другого року ця довіреність посвідчена мною, КВІТКОЮ А.М., нотаріусом Київського міського нотаріального округу.
Довіреність підписана [П.І.Б. громадянина А.] у моїй присутності. Особу його встановлено, дієздатність перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за № __
Стягнуто плату
НОТАРІУС

ЗАДАТИ ПИТАННЯ / ASK Question