31 лет на рынке юридических услуг

Довіреність на підготовку і отримання документів на ремонт-кілька об'єктів

Д О В І Р Е Н І С Т Ь
Місто Київ, двадцять другого лютого дві тисячі двадцять другого року

Я, [П.І.Б. громадянки А.] (народилася “___” ______________ ___ року; на день видачі довіреності - паспорт ________, виданий ________________________________ “__” ____________ __ року реєстраційний номер облікової картки платника податків – _________), проживаю за адресою: місто Київ [адреса],
обізнана із загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, усвідомлюючи значення своїх дій та згідно із вільним волевиявленням, котре повністю відповідає моїй внутрішній волі, володіючи українською мовою, що дає мені можливість без будь-яких мовних обмежень спілкуватися із повіреним та нотаріусом,
відповідно до вимог ст. 244 та ст.1007 Цивільного кодексу України, на підставі та на виконання укладеного з повіреним усного договору доручення,
у присутності нотаріуса Київського міського нотаріального округу КВІТКИ Алли Михайлівни (місто Київ, вул. Михайлівська, 6а, кв. 3), яку як нотаріуса було обрано мною самостійно та до якої я звернулась добровільно, цією довіреністю
---------- уповноважую ----------
[П.І.Б. громадянина Б.] (на день видачі довіреності - паспорт ________, виданий ______________________________________________________ “__” ___ ___ року), котрий проживає за адресою: місто Київ [адреса], реєстраційний номер облікової картки платника податків
----------------- бути моїм представником -----------------
у відповідних установах, підприємствах, організаціях незалежно від їх підпорядкування та організаційної форми міста Києва з питань, пов’язаних із:
1) замовленням, підготовкою та отриманням для мене ДОКУМЕНТІВ, пов’язаних із проведенням РЕМОНТНИХ РОБІТ (в тому числі перепланування, реконструкції, узгодження проекту тощо), та наступним юридичним оформленням законності такого ремонту, у тому числі - прийняттям в експлуатацію об’єктів нерухомості, отриманням у відповідних уповноважених на те органах технічної та/або іншої документації після закінчення ремонтних (будівельних) робіт (зокрема – правовстановлювальні документи при виникненні такої необхідності) щодо належних мені на праві приватної власності об’єктів нерухомості, а саме:
а) КВАРТИРИ за № __, що знаходиться у будинку за № __, розташованому на вулиці Хорива у місті КИЄВІ;
б) КВАРТИРИ за № __, що знаходиться у будинку за № __, розташованому на вулиці Хорива у місті КИЄВІ;
в) КВАРТИРИ за № __, що знаходиться у будинку за № __, розташованому на провулку Хорива у місті КИЄВІ,
2) замовленням та отриманням ДОКУМЕНТІВ, необхідних мені для укладання правочинів щодо розпорядження зазначеною вище нерухомістю.
Для цього надаю представникові право:
 мати вільний доступ до вказаної нерухомості;
 займатись підготовкою всіх без винятку документів щодо ремонту, перепланування, реконструкції нерухомості, виходячи із умов договору доручення;
 представляти мої інтереси у зв’язку з цим в будь-яких установах чи підприємствах незалежно від організаційної форми та підпорядкування з питань, пов’язаних із замовленням та отриманням необхідних для мене документів (в тому числі – у відповідній райдержадміністрації, в органах місцевого самоврядування, виконавчих органах, житлово-комунальних органах, будь-яких інших організаціях та установах міста Києва (в тому числі, але не обмежуючись нижченаведеним переліком): в райсанепідемстанції, в органах державної пожежної охорони, в органах газопостачання, у відповідному відділі містобудування, архітектури та регулювання земельних відносин району, у відповідних органах енергозабезпечення, в органах Держархіву, в органах зв’язку, водоканалу, охорони праці тощо - з питань, що стосуються належного виконання дорученого, і компетенція яких пов’язана із вирішенням питань, які мене цікавлять, а також в органах нотаріату, Київському міському бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, внутрішніх справ тощо - коли виникне така необхідність тощо);
 подавати від мого імені будь-які заяви (як письмові, так і усні), що стосуються виконання цієї довіреності, та обгрунтовувати прохання і побажання, викладені в них, на умовах, які представникові відомі із наших попередніх домовленостей;
 подавати будь-які інші документи, необхідні для вирішення питань, про які йдеться у цій довіреності;
 одержувати довідки, технічну документацію, рішення, дозволи, узгодження (погодження) компетентних органів, свідоцтво про право власності на житло чи інший рівнозначний йому правовстановлювальний документ відповідно до вимог законодавства – якщо у тому буде необхідність після проведення ремонтних робіт, а також будь-які інші документи, які хоч прямо і не названі у довіреності, але випливають із її суті та з нею пов’язані - в разі виникнення такої потреби;
 розписуватися за мене;
 подати до Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна належні мені (видані на моє ім’я) правовстановлювальні документи щодо зазначеної вище нерухомості на реєстрацію права власності та отримати їх (з відповідними належними документами) після реєстрації;
 замовити та одержати документи, які відповідно до вимог чинного законодавства є необхідними для наступного укладання мною відомих представникові правочинів щодо розпорядження перерахованими вище квартирами (у тому числі – довідки-характеристики, технічні паспорти, довідки про реєстрацію місця проживання осіб у зазначених вище квартирах тощо);
 оскаржувати дії чи бездіяльність посадових осіб, що порушили мої права як власника зазначеної вище квартири у встановленому законодавством порядку та користуватися при цьому усіма правами, передбаченими чинним законодавством;
 здійснювати оплату наданих послуг та виконаних для мене дій;
 виконувати будь-які інші дії в межах та в обсязі, передбачених чинним законодавством України для такого роду уповноважень, які б мала вчиняти я при особистому вирішенні зазначених вище питань, та які будуть необхідними і доцільними для повного виконання представником дорученого.
Довіреність видана без права передоручення повноважень третім особам та без права відчуження чи іншим чином розпорядження нерухомістю, і дійсна до двадцять другого лютого дві тисячі двадцять дев’ятого року, якщо не буде скасована раніше цієї дати у встановленому для того порядку, про що я повідомлю представника у письмовій формі.

Зміст ст.ст. 240-245, 247-250 Цивільного кодексу України щодо поняття довіреності, її форми, строків, передоручення, припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю, мені нотаріусом роз’яснено.

ПІДПИС:

Форма №43
Двадцять другого лютого дві тисячі двадцять другого року ця довіреність посвідчена мною, КВІТКОЮ А.М., нотаріусом Київського міського нотаріального округу.
Довіреність підписана [П.І.Б. громадянки А.] у моїй присутності. Особу її встановлено, дієздатність перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за № __
Стягнуто плату
НОТАРІУС

ЗАДАТИ ПИТАННЯ / ASK Question