31 лет на рынке юридических услуг

Довіреність на представництво та укладення договорів

Д О В І Р Е Н І С Т Ь
Місто Київ, тринадцятого грудня дві тисячі двадцять другого року

Я, [П.І.Б. громадянина А.], власник паспорта серія ____ № _____________, виданого _______________________________ «____» _____________ _____ року, реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________, проживаю у місті Києві [адреса],
обізнаний із загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності цього правочину, усвідомлюючи значення своїх дій, вільно володіючи українською мовою, що дає мені можливість правильно зрозуміти текст цього документа, відповідно до вимог ст.ст. 244, 1007 Цивільного кодексу України на підставі усного договору доручення з повіреним у приміщенні нотаріуса ПЕТРЕНКА Ю.М. (місто Київ, вулиця Михайлівська, 6-а, кв.3), який займається приватною нотаріальною діяльністю в Київському міському нотаріальному окрузі і до якого я звернувся добровільно,
видав цю довіреність
[П.І.Б. громадянина Б.],
який проживає в місті Києві [адреса]
реєстраційний номер облікової картки платника податків
ДЛЯ ПРЕДСТАВНИЦТВА МОЇХ ІНТЕРЕСІВ
в Комунальному комерційному унітарному підприємстві “Фінансова компанія “Житло-інвест”, Головному управлінні житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації, Комунальному підприємстві “Житлоінвестбуд УКБ”, Комунальному підприємстві “Житло-сервіс”, банківських та фінансових установах, Державній архітектурно-будівельній інспекції, органах нотаріату, архівних установах, Комунальному підприємстві “Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна”, органах виконавчої влади, їх структурних підрозділах та підпорядкованих ним органах тощо з питань, пов’язаних з:
 укладенням договорів про внесення змін і доповнень до договорів про участь у Фонді фінансування будівництва (далі – ФФБ), укладених мною з Комунальним комерційним унітарним підприємством “Фінансова компанія “Житло-інвест”, підписанням свідоцтв про участь у ФФБ, актів приймання-передачі об’єктів нерухомого майна та інших документів, отриманням довідок та інших документів і документації, в тому числі технічної, щодо об’єктів інвестування, в тому числі за договорами про участь у ФФБ № _________ від «____»___________ _______року, № _____________ від «____» ______________ ______ року, підписанням та одержанням будь-яких інших документів від будь-яких підприємств, установ та організацій, у тому числі наведених вище;
 замовленням та одержанням документів, пов’язаних із оформленням права власності на об’єкти нерухомого майна, в тому числі на об’єкти інвестування згідно з вищевказаними договорами про участь у ФФБ;
 поданням документів до Комунального підприємства “Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна” та одержанням документів про реєстрацію права власності, замовленням та одержанням довідок – характеристик, необхідних для укладення цивільно-правових договорів з належними мені об’єктами нерухомості.
Для чого представник також має право:
 представляти мої інтереси у зв’язку з цим у будь-яких інших, не обумовлених цією довіреністю, підприємствах, установах та організаціях незалежно від організаційної форми та підпорядкування з питань, пов’язаних із замовленням та одержанням необхідних для мене документів (в тому числі – у відповідній районній державній адміністрації, виконавчих органах, житлово-експлуатаційних органах та організаціях, будь-яких інших організаціях та установах міста Києва, в тому числі в органах санітарно-епідеміологічного контролю, в органах державної пожежної охорони, в органах земельних ресурсів, в органах газо-, електро-, тепло-, водопостачання та зв’язку, органах містобудування, архітектури, державного архітектурно-будівельного контролю, з усіх без винятку питань, на вирішення яких представник мною уповноважений, і до компетенції вказаних структур належить їх розгляд по суті;
 подавати та підписувати від мого імені будь-які заяви, що стосуються виконання цієї довіреності;
 подавати будь-які інші документи, необхідні для вирішення питань, обумовлених цією довіреністю;
 одержувати довідки, технічну документацію, рішення, розпорядження, дозволи, акти, узгодження (погодження компетентних органів, свідоцтва про право власності на нерухоме майно чи інший правовстановлювальні документи на нерухомість та відповідно до вимог законодавства); розписуватися за мене;
 укладати від мого імені будь-які договори цивільно-правового характеру, в тому числі договори позики, кредитні договори, банківські договори, договори застави, купівлі-продажу, оренди (найму), відступлення права вимоги та ін., визначати умови таких договорів на власний розсуд, зокрема їх ціну, строки та ін.;
 вносити зміни та доповнення до укладених мною договорів шляхом укладення відповідних договорів; укладати дозволені чинним законодавством договори щодо належних мені майнових прав;
 оскаржувати у встановленому законодавством порядку дії або бездіяльність посадових осіб, що порушили мої права яка власника нерухомості та користуватися при цьому усіма правами, наданими мені як власнику та передбаченими чинним законодавством;
 здійснювати оплату за надані послуг та виконані роботи; одержувати за цивільно-правовими договорами належні мені грошові суми;
 сплачувати належні з мене грошові суми;
 відкривати від мого імені будь-які рахунки в банківських установах, укладати відповідні банківські договори;
 вчиняти будь-які інші дії, передбачені чинним законодавством щодо такого роду уповноважень, які я мав би вчиняти при особистому вирішенні питань, та які будуть необхідними і доцільними для повного виконання повноважень за довіреністю.
Довіреність видана без права передоручення повноважень іншим особам і дійсна до тринадцятого грудня дві тисячі двадцять сьомого року, якщо не буде скасована мною раніше.
Зміст ст.ст. 240-245, 247-250 Цивільного кодексу України щодо поняття довіреності, її форми, строків, передоручення та припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення дій, на які вона видана, мені нотаріусом роз’яснено.

ПІДПИС:

ЗАДАТИ ПИТАННЯ / ASK Question