31 лет на рынке юридических услуг

Довіреність на представництво щодо квартири

Д О В І Р Е Н І С Т Ь
Місто Київ, двадцять двадцять другого липня дві тисячі двадцять другого року

Я, [П.І.Б. громадянина А.], власник паспорта серія ____ № _____________, виданого _______________________________ «____» _____________ _____ року, реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________, проживаю у місті Києві [адреса],
відповідно до усного договору доручення та на виконання вимог ст. 1007 Цивільного кодексу України
цією довіреністю уповноважую
[П.І.Б. громадянина Б.],
який проживає в місті Києві [адреса],
реєстраційний номер облікової картки платника податків
ПРЕДСТАВЛЯТИ МОЇ ІНТЕРЕСИ
в будь-яких підприємствах, установах та організаціях незалежно від підпорядкування та форм власності та галузевої належності, в тому числі в Комунальному підприємстві “Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна”, в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, їх структурних підрозділах, в органах енерго-, водо-, електропостачання та зв’язку, в житлово-експлуатаційних органах та організаціях, в органах внутрішніх справ з усіх питань, що стосуватимуться мене як власника квартири за № __ в будинку за № ___, що на вулиці Хорива в місті Києві.
Для чого представник має право вільного доступу до вказаної квартири, подавати від мого імені документи, в тому числі заяви будь-якого змісту, що стосуються виконання цієї довіреності і необхідність у поданні яких викликатиметься моїми інтересами як власника квартири, отримувати будь-які довідки, дозволи, рішення та інші документи, дублікати документів, повторні документи, розписуватися в одержанні документів, узгоджувати та вирішувати всі без винятку питання, які можуть виникнути в процесі реалізації наданих йому повноважень, сплачувати належні з мене платежі, укладати договори з житлово-експлуатаційною організацією, органами зв’язку, тепло-, водо-, електропостачання, з організаціям, що експлуатують кабельні телевізійні мережі, укладати договори підряду з юридичними та фізичними особами у випадку проведення ремонтних робіт в квартирі, складати та узгоджувати необхідний для цього кошторис, візуально контролювати хід виконання ремонтних робіт, сплачувати вартість виконаних робіт, вирішувати питання про встановлення лічильників води, газу та інших засобів обліку їх споживання тощо, а також вчиняти всі інші юридично значущі дії, пов’язані з цією довіреністю.
Довіреність видана без права передоручення повноважень іншим особам і дійсна до двадцять другого липня дві тисячі двадцять дев’ятого року, якщо не буде скасована мною раніше встановленої дати, про що я повідомлю представника у письмовій формі.

ПІДПИС:

ЗАДАТИ ПИТАННЯ / ASK Question