31 лет на рынке юридических услуг

Довіреність на представництво щодо частки нежитлових приміщень

Д О В І Р Е Н І С Т Ь
Місто Київ, другого лютого дві тисячі двадцять другого року

Я, [П.І.Б. громадянина А.], власник паспорта серія ____ № _____________, виданого _______________________________ «____» _____________ _____ року, реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________, проживаю у Заріччя Черкаського району Черкаської області [адреса],
відповідно до усного договору доручення
видав цю довіреність
[П.І.Б. громадянина Б.],
який проживає в селі Олександрівка Овідівського району Одеської області [адреса]
реєстраційний номер облікової картки платника податків
ДЛЯ ПРЕДСТАВНИЦТВА МОЇХ ІНТЕРЕСІВ
та узгодження всіх без винятку питань щодо належної мені частки нежитлових будівель, які знаходяться за адресою: місто Харків [адреса]:
 у Одеській міській раді, Одеській міській державній адміністрації, інших органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, підпорядкованих ним органах та структурних підрозділах, в тому числі в органах державного архітектурного контролю, органах земельних ресурсів тощо;
 в бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна щодо реєстрації права власності на вказану частку нежитлових будівель, замовлення та одержання технічної документації, витягів з Реєстру прав власності тощо;
 в органах внутрішніх справ, в тому числі в територіальних підрозділах пожежної охорони;
 в органах та установах державної санітарно-епідеміологічної служби;
 в державних та недержавних підприємствах зв’язку;
 в житлово-експлуатаційних органах, проектних організаціях, перед страховиками, оцінювачами, експертами;
 перед відповідними органами енерго-, водо-, газопостачання та зв’язку;
 перед будь-якими іншими, не обумовленими в цій довіреності, підприємствами, установами та організаціями незалежно від підпорядкування, форм власності та галузевої належності, звернення до яких викликатиметься необхідністю належного виконання представником наданих його цією довіреністю повноважень.
У зв’язку з чим надаю представникові право:
 подавати від мого імені документи та будь-які заяви;
 одержувати належні мені документи, довідки, дублікати документів, повторні документи, а також будь-які інші документи, що стосуватимуться його прав щодо вищезазначеної нерухомості (рішення, дозволи, висновки, сертифікати, свідоцтва), у разі необхідності замовляти та одержувати будь-яку проектну та технічну документацію, експертні та інші висновки;
 укладати від мого імені договори цивільно-правового характеру з житлово-експлуатаційними органами, а також з підприємствами. установами та організаціями енерго-, водо-, електропостачання та зв’язку тощо, договори про внесення змін та доповнень до них, в установленому порядку розривати такі договори;
 сплачувати належні з мене грошові суми як за договорами цивільно-правового характеру, так і у зв’язку з замовленням та виготовленням документів та документації;
 підписувати документи, в тому числі заяви, договори, розписуватися в одержанні документів;
 вчиняти всі інші юридично значущі дії, пов’язані з цією довіреністю.
Довіреність видана без права передоручення повноважень іншим особам і є дійсною до другого травня дві тисячі двадцять другого року.

ПІДПИС

ЗАДАТИ ПИТАННЯ / ASK Question