31 лет на рынке юридических услуг

Довіреність на прийняття в дар нерухомості

Д О В І Р Е Н І С Т Ь
Місто Київ, двадцятого липня дві тисячі двадцять другого року

Я, [П.І.Б. громадянки А.] (народилася “__” _____________ ___ року; на день видачі довіреності - паспорт _________, виданий _______________________________ “__” ______________ ___ року; реєстраційний номер облікової картки платника податків – _______), проживаю у місті Києві [адреса],
повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно із вільним волевиявленням, котре відповідає моїй внутрішній волі,
відповідно до вимог ст.ст. 244 і 1007 Цивільного кодексу України та на підтвердження укладеного з повіреним усного договору доручення,
у присутності нотаріуса Київського міського нотаріального округу КВІТКИ Алли Михайлівни (місто Київ, вул. Хорива, 6а, кв. 3), яку як нотаріуса було обрано мною самостійно та до якої я звернулась добровільно, цією довіреністю
---------- уповноважую ----------
[П.І.Б. громадянки Б.], котра проживає у місті Києві [адреса], реєстраційний номер облікової картки платника податків
------------- прийняти для мене у дар ------------
від імені [П.І.Б. громадянина В.] (народився “__” _________ __ року; паспорт ________, виданий _____________________________________ “___” ________ __ року; реєстраційний номер облікової картки платника податків _______; реєстрація місця проживання - місто Київ [адреса]) належну йому на праві приватної власності ЧАСТКУ квартири за № __, що знаходиться у будинку за № __, розташованому на вулиці ТАРАСІВСЬКІЙ у місті КИЄВІ.
Для цього [П.І.Б. громадянки Б.] вправі:
 подавати від мого імені відповідні заяви, що стосуються виконання передбаченого у довіреності (включаючи заяви, необхідність у яких буде викликана моїми інтересами як набувача майна чи вимогами чинного законодавства (зокрема, сімейного, цивільного законодавства та законодавства про нотаріат; про видачу витягу з Державного реєстру правочинів; про реєстрацію права власності на подарований мені об’єкт нерухомості тощо), та обгрунтовувати інформацію, прохання і побажання, викладені в них;
 наводити свої доводи і міркування з усіх питань, що виникають в ході виконання дорученого, які передбачені законодавством;
 розписуватися за мене, зокрема, але не виключно - підписати договір дарування без додаткового узгодження цього питання зі мною;
 одержувати оформлені на моє ім’я (за моєю участю) документи, у тому числі (але не обмежуючись): призначений для мене примірник договору дарування, витяг з Державного реєстру правочинів, технічну документацію, якщо у тому буде необхідність, тощо;
 здійснювати від мого імені оплату наданих послуг та/чи сплачувати державне мито або інші необхідні платежі;
 вчиняти інші дії, передбачені чинним законодавством України для такого роду уповноважень, та які будуть необхідними і доцільними для правильного і ефективного виконання дорученого.
Довіреність видана з правом передоручення повноважень третім особам і зберігає чинність до двадцять другого серпня дві тисячі двадцять дев’ятого року, якщо її дія не буде припинена раніше цього строку з дотриманням при цьому вимог цивільного законодавства, про що я повідомлю представника у письмовій формі.
Зміст ст.ст. 240-245, 247-250 Цивільного кодексу України щодо поняття довіреності, її форми, строків, передоручення, припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю, а також вимоги Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб” мені нотаріусом роз’яснено.

ЗАДАТИ ПИТАННЯ / ASK Question