31 лет на рынке юридических услуг

Довіреність на продаж квартири

Д О В І Р Е Н І С Т Ь
Місто Київ, двадцять третього серпня дві тисячі двадцять другого року

Я, [П.І.Б. громадянина А.], власник паспорта серія ____ № _____________, виданого _______________________________ «____» _____________ _____ року, народився «___» ___________ ______ року, реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________, проживаю у місті Києві [адреса],
обізнаний із загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності цього правочину, усвідомлюючи значення своїх дій, відповідно до вимог ст.ст. 244, 1007 Цивільного кодексу України на підставі усного договору доручення з повіреним у приміщенні нотаріуса Київського міського нотаріального округу ПЕТРЕНКА Ю.М., якого як нотаріуса мною було обрано самостійно і до якого я звернувся добровільно,
видав цю довіреність
[П.І.Б. громадянина Б.],
власнику паспорта серія ____ № _____________, виданого _______________________________ «____» _____________ _____ року, реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________
який проживає в місті Стрій Львівської області [адреса],
з повноваженнями
ПРОДАТИ
належну мені на праві приватної власності квартиру за № __ у будинку за № __, що на вулиці ВАЛОВІЙ у місті Києві.
Для чого [П.І.Б. громадянина Б.] має право:
 представляти мої інтереси у зв’язку з цим у будь-яких підприємствах, установах та організаціях незалежно від організаційної форми та підпорядкування щодо замовлення та одержання необхідних для мене документів (в тому числі – у відповідній районній державній адміністрації, виконавчих органах, в органах нотаріату, бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, житлово-експлуатаційних органах та організаціях, будь-яких інших організаціях та установах міста Львова, у тому числі в органах газо-, електро-, тепло-, водопостачання та зв’язку, органах внутрішніх справ та інших, не обумовлених у цій довіреності, підприємствах, установах та організаціях з усіх питань, на вирішення яких представник мною уповноважений, і до компетенції вказаних структур належить їх розгляд по суті;
 замовляти та одержувати документи, які відповідно до вимог чинного законодавства є необхідними для укладення договору купівлі-продажу квартири, довідки про реєстрацію місця проживання осіб у зазначеній квартирі тощо;
 подавати від мого імені будь-які заяви, що стосуються виконання цієї довіреності та передбачені чинним законодавством, зокрема законодавством про нотаріат (про те, що відчужувана квартира не є об’єктом спільної сумісної власності, та/чи про сімейний стан тощо);
 подавати будь-які інші документи, необхідні для вирішення питань, обумовлених цією довіреністю;
 укласти на умовах на власний розсуд попередній договір купівлі-продажу квартири з правом оплати авансових або будь-яких інших платежів;
 укласти договір купівлі-продажу квартири, при цьому на власний розсуд визначати ціну, можливі строки та інші умови договору;
 розписуватися за мене на заявах, договорах, інших документах та в їх одержанні;
 здійснювати оплату наданих послуг, виконаних робіт, сплачувати інші належні з мене платежі, в тому числі якщо вони будуть передбачені умовами договорів цивільно-правового характеру, що укладатимуться;
 одержувати належні мені гроші за попереднім договором та за договором купівлі-продажу квартири;
 вчиняти інші юридично значущі дії, передбачені чинним законодавством щодо такого роду уповноважень, які я мав би вчиняти при особистому вирішенні питань, та які будуть необхідними і доцільними для повного виконання повноважень за довіреністю.
Довіреність видана без права передоручення повноважень іншим особам і є дійсною до двадцять третього серпня дві тисячі двадцять восьмого року, якщо не буде скасована мною раніше встановленої дати, про що я повідомлю представника у письмовій формі.
Зміст ст.ст. 240-245, 247-250 Цивільного кодексу України щодо поняття довіреності, її форми, строків, передоручення та припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення дій, на які вона видана, мені нотаріусом роз’яснено.

ПІДПИС:

ЗАДАТИ ПИТАННЯ / ASK Question