31 лет на рынке юридических услуг

Довіреність на купівлю житлового будинку та земельної ділянки

Д О В І Р Е Н І С Т Ь
Місто Київ, двадцять четвертого вересня дві тисячі двадцять другого року

Я, [П.І.Б. громадянина А.], власник паспорта серія ____ № _____________, виданого _______________________________ «____» _____________ _____ року, реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________, проживаю у місті Херсоні [адреса],
відповідно до усного договору доручення та на виконання вимог ст. 1007 Цивільного кодексу України
цією довіреністю уповноважую
[П.І.Б. громадянина Б.],
який проживає в місті Херсоні [адреса],
КУПИТИ
на моє ім’я за ціну та на умовах, йому відомих, у будь-якому з населених пунктів Луганської області будь-який житловий будинок та земельну ділянку, на якій він буде розташований і яка належатиме відчужувану (відчужувачам) житлового будинку на праві приватної власності.
Для чого представникові надається право представляти мої інтереси в органах нотаріату, подавати та одержувати документи, необхідні для укладення договору(рів) купівлі-продажу, в тому числі заяви, подання яких передбачене чинним законодавством, про те, що кошти, які передаватимуться за договором(ами) як засіб платежу, не є об’єктом спільної сумісної власності, сплачувати належні з мене відповідні платежі, в тому числі державне мито, плату, передбачені чинним законодавством збори тощо, визначати терміни, а також інші істотні умови договору(рів) купівлі-продажу нерухомості, провадити розрахунки з продавцем (продавцями), розписуватися на договорі(ах), а також на інших документах у разі потреби, представляти мої інтереси у відповідному органі технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна щодо реєстрації права власності на придбаний на моє ім’я житловий будинок, в органах земельних ресурсів, органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, щодо оформлення права власності на земельну ділянку, з правом одержання державного акта на підтвердження мого права власності на земельну ділянку, а також вчиняти всі інші юридично значущі дії, пов’язані з цією довіреністю.
Довіреність видана строком на три роки і дійсна до двадцять четвертого вересня дві тисячі десятого року без права передоручення повноважень іншим особам.

ЗАДАТИ ПИТАННЯ / ASK Question