31 лет на рынке юридических услуг

Довіреність на продаж частки квартири

Д О В І Р Е Н І С Т Ь
Місто Київ, двадцять шостого грудня дві тисячі двадцять другого року

Я, [П.І.Б. громадянина А.], власник паспорта серія ____ № _____________, виданого _______________________________ «____» _____________ _____ року, «____» ______________ _____ року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________, проживаю у місті Києві [адреса],
відповідно до усного договору доручення та на виконання вимог ст. 1007 Цивільного кодексу України
видав цю довіреність
[П.І.Б. громадянина Б.],
який проживає в місті Києві [адреса],
реєстраційний номер облікової картки платника податків
з повноваженнями
ПРОДАТИ
від мого імені належну мені на праві приватної власності частку квартири за № __ в будинку за № __, що на вулиці ПУГАЧОВА в місті Києві.

Для цього [П.І.Б. громадянина Б.] вправі представляти мої інтереси в будь-яких установах, підприємствах, організаціях незалежно від підпорядкування та форм власності, в тому числі в органах нотаріату, Комунальному підприємстві «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна», в органах енерго-, водо-, електропостачання та зв’язку, житлово-експлуатаційних органах, органах внутрішніх справ, подавати від мого імені необхідні документи, в тому числі заяви, що стосуються виконання цієї довіреності, і необхідність у поданні яких викликатиметься як моїми інтересами як власника частки квартири, так і вимогами чинного законодавства, зокрема п. 45 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, зняти мене з реєстрації місця проживання, отримувати будь-які довідки та інші оформлені на моє ім’я документи, в тому числі довідку-характеристику, підписати за мене договір купівлі-продажу, розписуватися за мене на інших документах та в їх отриманні, узгоджувати всі питання, які можуть виникнути в процесі реалізації повноважень, сплачувати належні з мене платежі, в тому числі якщо вони будуть передбачені умовами договору купівлі-продажу, вимогами чинного законодавства, отримати належні мені від продажу гроші, а також вчиняти всі інші юридично значущі дії, пов’язані з цією довіреністю.
Уповноважуючи П.І.Б. громадянина Б., я, П.І.Б. громадянина А., надаю йому право на продаж частки квартири за будь-якою ціною та на будь-яких інших істотних умовах, які він вправі визначати на власний розсуд.
Довіреність видана строком на три роки і дійсна до двадцять шостого грудня дві тисячі двадцять п’ятого року, з правом передоручення повноважень іншим особам.

ПІДПИС:

ЗАДАТИ ПИТАННЯ / ASK Question