31 лет на рынке юридических услуг

Довіреність на реєстрацію права власності на нерухомість

Д О В І Р Е Н І С Т Ь
Місто Київ, дев’ятнадцятого жовтня дві тисячі двадцять п’ятого року

Я, [П.І.Б. громадянки А.] (народилася “__” _________ ___ року у місті Борисполі Київської області; на день видачі довіреності - паспорт _____, виданий __________________________________________________________________________ “__” ___________ ___ року; реєстраційний номер облікової картки платника податків - ___), проживаю у місті Києві [адреса],
обізнана із загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, усвідомлюючи значення своїх дій та згідно із вільним волевиявленням, котре повністю відповідає моїй внутрішній волі, володіючи українською мовою, що дає мені можливість без будь-яких мовних обмежень спілкуватися із повіреним та нотаріусом,
відповідно до вимог ст.ст. 244, 1007 Цивільного кодексу України на підставі укладеного з повіреним усного договору доручення, у приміщенні, що є робочим місцем нотаріуса Київського міського нотаріального округу КВІТКОЮ Алли Михайлівни, яку як нотаріуса було обрано добровільно, за адресою: місто Київ, вулиця Михайлівська, 6а, кв. 3, цією довіреністю
---------- уповноважую ----------
[П.І.Б. громадянина Б.] (на день видачі довіреності – паспорт ______, виданий ________________________________________ “__” _______________ ___ року),
реєстраційний номер облікової картки платника податків
котрий проживає за адресою: місто Київ [адреса],
------------- представляти мої інтереси ------------
у відповідних уповноважених на те установах, підприємствах, організаціях Київської області (в тому числі – в органах державної влади та місцевого самоврядування, виконавчих органах, в землевпорядних органах, в органах технічної інвентаризації, внутрішніх справ тощо) з питань, пов’язаних із:
1) реєстрацією права власності, що виникло у мене відносно НЕРУХОМОГО МАЙНА, а саме - на САДОВИЙ БУДИНОК за № ___, що знаходиться у садовому товаристві “ЕНЕРГОБУДІВЕЛЬНИК”, розташованому за адресою: Київська область, Обухівський район, місто Українка;
2) отриманням Державного акта про право власності на землю, на якій розташований зазначений вище садовий будинок (земельна ділянка площею 0,104 га; кадастровий номер ____________).

Для належного виконання дорученого надаю йому права:
 подавати від мого імені будь-які заяви (як письмові, так і усні), що стосуються виконання дорученого, та обгрунтовувати прохання і побажання, викладені в них;
 розписуватися за мене (у тому числі підписувати заяви, заявки, подання, які б стосувалися виконання зазначеного у довіреності, клопотання тощо);
 одержувати належні мені (видані для мене) документи, акти, довідки, витяги, дозволи, рішення, узгодження, акти, інші документи - в разі виникнення такої потреби;
 подати до відповідного уповноваженого бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна Київської області укладений мною договір купівлі-продажу щодо зазначеного вище САДОВОГО БУДИНКУ на реєстрацію права власності та отримати його (з відповідними належними документами) після реєстрації;
 подати до відповідної уповноваженої ради та/чи відповідного землевпорядного органу Київської області усі необхідні та передбачені чинним законодавством України документи, необхідні для одержання правовстановлювального документа на земельну ділянку, та одержати Державний акт про право власності на землю і інші, пов’язані з цим, документи;
 урегулювати від мого імені взаємовідносини з виконавчими органами садового товариства, а також з органами, що займаються наданням послуг з енерго-, газо-, водо-, теплозабезпечення, а також забезпеченню приміщення телефонним зв’язком та телекомунікаціями, вчинивши при цьому всі ті дії, які б мала здійснювати я особисто;
 сплачувати від мого імені обов’язкові збори, здійснювати оплату наданих послуг та виконаних для мене дій;
 виконувати всі інші дії в межах та в обсязі, передбачених чинним законодавством України для такого роду уповноважень, які будуть необхідними і доцільними для захисту моїх інтересів у межах цієї довіреності.

Довіреність видана без права передоручення повноважень третім особам і дійсна до дев’ятнадцятого жовтня дві тисячі двадцчть дев’ятого року, якщо не буде скасована раніше цієї дати у встановленому для того порядку, про що представник буде повідомлений письмово.
Зміст ст.ст. 240-245, 247-250 Цивільного кодексу України щодо поняття довіреності, її форми, строків, передоручення, припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю, мені нотаріусом роз’яснено.

ПІДПИС:

ЗАДАТИ ПИТАННЯ / ASK Question