31 лет на рынке юридических услуг

Довіреність на укладення договору оренди квартири

Д О В І Р Е Н І С Т Ь
Місто Київ, двадцять восьмого квітня дві тисячі двадцять другого року

Я, [П.І.Б. громадянина А.], власник паспорта серія ____ № _____________, виданого _______________________________ «____» _____________ _____ року, реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________, проживаю у місті Києві [адреса],
відповідно до усного договору доручення та на виконання вимог ст. 1007 Цивільного кодексу України
видав цю довіреність
[П.І.Б. громадянина Б.],
реєстраційний номер облікової картки платника податків
який проживає у місті Харкові [адреса],
з повноваженнями укладати від мого імені договори оренди (найму) належної мені на праві приватної власності квартири за № __ у будинку за № __, що на вулиці СТАДІОННІЙ в місті Києві.
Для чого надаю йому право:
 замовляти та одержувати документи, необхідні для укладення договорів оренди (найму), в тому числі довідки-характеристики;
 подавати документи;
 укладати від мого імені договори оренди (найму) квартири з визначенням на власний розсуд істотних та факультативних умов таких договорів, зокрема строку оренди (найму), розміру орендної плати, з правом одержання належних мені за такими договорами грошових сум;
 представляти мої інтереси у всіх без винятку підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності та належності, в тому числі в місцевих органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, в житлово-експлуатаційних органах, органах тепло-, водо-, енерго-, газопостачання, зв’язку, органах нотаріату, Комунальному підприємстві “Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна”, а також в органах податкової служби при вирішенні питань щодо мого оподаткування та ін.;
 у всіх судах, передбачених Законом України “Про судоустрій України”, з усіма процесуальними правами, які надано законом позивачу, відповідачу, третій особі та потерпілому, в тому числі з правом пред’явлення позову, повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання повністю або частково позову, зміни підстав або предмета позову, укладання мирової угоди, оскарження рішення суду;
 в органах державної виконавчої служби з питань, пов’язаних з виконанням судових рішень, поданням від мого імені виконавчих документів.
За цією довіреністю представник має також право подання та підпису всіх без винятку документів, необхідних для виконання наданих повноважень, в тому числі заяв, скарг, апеляційних та інших заяв та скарг, в тому числі тих, подання яких передбачається законодавством про нотаріат, декларацій, договорів оренди (найму), договорів про внесення змін та доповнень до раніше укладених договорів, про розірвання договорів, оплачувати у разі потреби за мене відповідні платежі, в тому числі комунальні та ін., податки, заповнювати, підписувати та подавати від мого імені декларації про доходи, а також вчиняти всі інші юридично значущі дії, пов’язані з цією довіреністю.
Довіреність видана без права передоручення повноважень іншим особам і діє до її припинення в установленому порядку.
Довіреність є дійсною до тридцять першого грудня дві тисячі двадцять п’ятого року з правом передоручення повноважень іншим особам.

Зміст ст.ст. 244-249 Цивільного кодексу України мені роз’яснено.

ПІДПИС:

ЗАДАТИ ПИТАННЯ / ASK Question