31 лет на рынке юридических услуг

Довіреність на одержання дозволу на перепланування квартири

Д О В І Р Е Н І С Т Ь
Місто Київ, двадцять п’ятого вересня дві тисячі двадцять п’ятого року

Я, громадянин Російської Федерації [П.І.Б. громадянина А.], власник паспорта __________, виданого _______________________________ «____» _____________ _____ року, реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________, проживаю у місті Калінінграді [адреса],
усвідомлюючи значення своїх дій, вільно володіючи українською мовою, що дає мені можливість правильно зрозуміти текст цього документа, відповідно до вимог ст.ст. 244, 1007 Цивільного кодексу України на підставі усного договору доручення з повіреним, у приміщенні нотаріуса Київського міського нотаріального округу ПЕТРЕНКА Ю.М., якого як нотаріуса мною було обрано самостійно і до якого я звернувся добровільно
цією довіреністю уповноважую
[П.І.Б. громадянина Б.],
який проживає в місті Києві [адреса],
НА ПРЕДСТАВНИЦТВО МОЇХ ІНТЕРЕСІВ
у відповідних підприємствах, установах та організаціях міста Києва незалежно від підпорядкування, належності та організаційної форми з питань, пов’язаних з узгодженням та одержанням дозволу на перепланування, прибудову, проведення ремонтних робіт та обладнання окремої вхідної групи з наступним юридичним оформленням законності такого перепланування, прибудови, ремонту, в тому числі прийняттям в експлуатацію об’єкту нерухомості, одержанням у відповідних уповноважених на те органах технічної та/або іншої документації після закінчення ремонтних (будівельних) робіт, включаючи правовстановлювальний документ щодо належної мені на праві приватної власності квартири за № __ в будинку за № __, що на вулиці КРАКІВСЬКІЙ у місті Києві.
Для цього надаю представникові право:
 займатися підготовкою всіх без винятку документів щодо перепланування, прибудови та ремонту вищевказаної квартири;
 представляти мої інтереси у зв’язку з цим у будь-яких підприємствах, установах та організаціях незалежно від організаційної форми та підпорядкування з питань, пов’язаних із замовленням та одержанням необхідних для мене документів (в тому числі – у відповідній районній державній адміністрації, виконавчих органах, їх структурних підрозділах та підпорядкованих ним органах та організаціях, житлово-експлуатаційних органах та організаціях, будь-яких інших організаціях та установах міста Києва, в тому числі в органах санітарно-епідеміологічного контролю, в органах державної пожежної охорони, в органах земельних ресурсів, в органах газо-, енерго-, тепло-, водопостачання та зв’язку з правом одержання довідок та документів та укладення відповідних договорів, пов’язаних з експлуатацією квартири та користуванням відповідними комунальними послугами, в органах містобудування, архітектури, державного архітектурно-будівельного контролю, архівних установах та інших, не обумовлених у цій довіреності підприємствах, установах та організаціях, з усіх питань, на вирішення яких представник мною уповноважений, якщо до компетенції вказаних структур належить їх розгляд по суті, а також у Комунальному підприємстві “Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна”, органах внутрішніх справ тощо;
 подавати та підписувати від мого імені будь-які заяви, що стосуються виконання цієї довіреності;
 подавати будь-які інші документи, необхідні для вирішення питань, обумовлених цією довіреністю;
 одержувати довідки, технічну документацію, рішення, розпорядження, дозволи, акти, узгодження (погодження компетентних органів, свідоцтво про право власності на нерухоме майно чи інший правовстановлювальний документ на квартиру (взамін договору купівлі-продажу) та відповідно до вимог законодавства - якщо в тому буде необхідність після проведення ремонтних робіт, а також будь-які інші документи; розписуватися за мене;
 подавати до Комунального підприємства “Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна” оформлені на моє ім’я документи щодо зазначеної вище нерухомості на реєстрацію права власності та одержувати їх після реєстрації;
 укласти в житлово-експлуатаційних органах договір на обслуговування будинку;
 оскаржувати у встановленому законодавством порядку дії або бездіяльність посадових осіб, що порушили мої права яка власника вищевказаної нерухомості, та користуватися при цьому усіма правами, наданими мені як власнику та передбаченими чинним законодавством;
 здійснювати оплату за надавані послуг та виконані роботи;
 вчиняти будь-які інші дії, передбачені чинним законодавством щодо такого роду уповноважень, які я мав би вчиняти при особистому вирішенні питань, та які будуть необхідними і доцільними для повного виконання повноважень за довіреністю.
Довіреність видана без права передоручення повноважень іншим особам і дійсна до сьомого вересня дві тисячі двадцять дев’ятого року, якщо не буде скасована мною раніше встановленої дати.
Зміст ст.ст. 240-245, 247-250 Цивільного кодексу України щодо поняття довіреності, її форми, строків, передоручення та припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення дій, на які вона видана, мені нотаріусом роз’яснено.

ЗАДАТИ ПИТАННЯ / ASK Question