31 лет на рынке юридических услуг

Довіреність на отримання кредиту та придбання і заставу нерухомості-з правом часткового передоруч

Д О В І Р Е Н І С Т Ь
Місто Київ, двадцять восьмого лютого дві тисячі двадцять п’ятого року

Я, [П.І.Б. громадянки А.] (народилася “__” ___________ ___ року; паспорт _____, виданий _____________________________________________________________ “___” ___________ ___ року; реєстраційний номер облікової картки платника податків – ___), проживаю у місті Києві [адреса],
обізнана із загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно із вільним волевиявленням, котре відповідає моїй внутрішній волі, на підтвердження та на виконання умов укладеного з представником договору доручення відповідно до вимог ст.ст. 244, 1007 Цивільного кодексу України,
у присутності нотаріуса Київського міського нотаріального округу КВІТКИ Алли Михайлівни, яку як нотаріуса було обрано мною самостійно та до якої я звернулась добровільно, цією довіреністю
---------- уповноважую ----------
[П.І.Б. громадянина Б.] (паспорт _____, виданий _____________________________ “__” __________ ___ року; індивідуальний ідентифікаційний номер за ДРФО України – ___), котрий проживає за адресою: місто Макіївка Донецької області [адреса],
------------- бути моїм представником ------------
у відповідних установах, підприємствах, організаціях незалежно від їх підпорядкування та організаційної форми (в тому числі – в органах місцевого самоврядування, виконавчих органах, у відомій представникові банківській установі, в органах нотаріату, житлово-комунальних органах, будь-яких інших органах, організаціях та установах на території України (зокрема - але не вичерпно): в органах газопостачання, у відповідному відділі містобудування, архітектури та регулювання земельних відносин, у відповідному енергозабезпечувальному підприємстві, в органах зв’язку, водоканалу тощо - з питань, що стосуються належного виконання дорученого, і компетенція яких пов’язана із вирішенням питань, які мене цікавлять), а також в органах технічної інвентаризації, в тому числі в комунальному підприємстві [назва]; в органах внутрішніх справ тощо) з питань, пов’язаних із:
1) укладанням кредитного договору та отриманням кредиту в ПАТ «КРЕДОБАНК» (місто Київ) для придбання нерухомості;
2) придбанням (купівлею) із залученням отриманих у названій банківській установі нерухомого майна, у тому числі – нежитлової будівлі за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, [адреса];
3) реєстрацією права власності на придбану за цією довіреністю нерухомістю у бюро технічної інвентаризації;
4) укладанням іпотечного договору щодо придбаної із залученням отриманих мною від банку коштів нерухомості, записаної вище, у забезпечення виконання мною зобов’язань за кредитним договором із ПАТ «КРЕДОБАНК» (місто Київ);
5) замовленням, підготовкою та отриманням для мене ДОКУМЕНТІВ, пов’язаних із проведення РЕМОНТУ (в тому числі перепланування, реконструкції, узгодження проекту, прийняття в експлуатацію об’єкту нерухомості тощо) належної мені на праві приватної власності та відомої представникові нерухомості, та наступним юридичним оформленням законності такого ремонту, у тому числі - отриманням у відповідних уповноважених на те органах технічної документації на зазначену нерухомість після закінчення у ній ремонтних (будівельних) робіт та, у разі необхідності, нового правовстановлювального документа.
Для цього [П.І.Б. громадянина Б.] вправі:
 подавати від мого імені відповідні документи, що стосуються виконання передбаченого у довіреності (включаючи заяви, необхідність у яких буде викликана моїми інтересами як майбутнього боржника за кредитним договором, власника заставлюваного майна чи вимогами чинного законодавства (зокрема, сімейного, цивільного законодавства, законодавства про іпотеку та законодавства про нотаріат; щодо замовлення витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно; про видачу витягу з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна; витягу з Державного реєстру правочинів; про те, що я у шлюбі не перебуваю та осіб, які б мали право на належне мені майно, немає тощо), та обгрунтовувати інформацію, прохання і побажання, викладені в них;
 замовляти проведення експертизи (оцінки заставлюваного майна), якщо того вимагатиме закон чи у тому буде потреба;
 наводити свої доводи і міркування з усіх питань, що виникають в ході виконання дорученого, які передбачені законодавством;
 узгоджувати від мого імені всі питання, які можуть виникнути в процесі реалізації довіреності;
 визначати умови договорів, у тому числі їх суми, порядок отримання грошей, забезпечення виконання зобов’язань, процедуру розрахунків, вести від мого імені переговори;
 одержати (здійснити перерахування тощо) грошову суму, надану мені як кредит від банку;
 підписувати будь-які документи, що стосуються дорученого, у тому числі заяви, клопотання, кредитний договір, попередні договори (з правом внесення авансових платежів), договір купівлі-продажу, іпотечний договір на умовах, які йому попередньо відомі, і не потребують будь-якого додаткового узгодження зі мною чи доказування такого факту третім особам, інші документи, які випливають із довіреності та/чи пов’язані із нею;
 подати до відповідного бюро технічної інвентаризації правовстановлювальний документ та/чи інші документи, якщо такі будуть необхідні, щодо придбаної за цією довіреністю нерухомості;
 одержувати належні мені примірники укладених від мого імені договорів (у тому числі кредитного, попереднього, купівлі-продажу, іпотеки тощо), довідки, технічну документацію, рішення, дозволи, узгодження (погодження) компетентних органів, правовстановлювальний документ відповідно до вимог законодавства, зареєстрований в органах БТІ чи реєстраційне посвідчення до нього, а також будь-які інші документи, які хоч прямо і не названі у довіреності, але випливають із її суті та з нею пов’язані - в разі виникнення такої потреби;
 урегулювати від мого імені взаємовідносини з органами, що займаються наданням послуг з енерго-, газо-, водо-, теплозабезпечення, а також забезпечення приміщення телефонним зв’язком та телекомунікаціями, вчинивши при цьому всі ті дії, які б мала здійснювати я особисто;
 мати вільний доступ до придбаної за цією довіреністю нерухомості;
 займатись підготовкою всіх без винятку документів щодо ремонту, перепланування, реконструкції нерухомості, виходячи із умов договору доручення;
 представляти мої інтереси у зв’язку з цим в будь-яких установах чи підприємствах незалежно від організаційної форми та підпорядкування з питань, пов’язаних із замовленням та отриманням необхідних для мене документів (в тому числі – у відповідній райдержадміністрації, в органах місцевого самоврядування, виконавчих органах, житлово-комунальних органах, будь-яких інших організаціях та установах України (в тому числі, але не обмежуючись нижченаведеним переліком): в райсанепідемстанції, в органах державної пожежної охорони, в органах газопостачання, у відповідному відділі містобудування, архітектури та регулювання земельних відносин району, у відповідних органах енергозабезпечення, в органах Держархіву, в органах зв’язку, водоканалу, охорони праці тощо - з питань, що стосуються належного виконання дорученого, і компетенція яких пов’язана із вирішенням питань, які мене цікавлять, а також в органах нотаріату, технічної інвентаризації, внутрішніх справ тощо - коли виникне така необхідність тощо);
 здійснювати оплату наданих мені послуг, сплачувати від мого імені державне мито (його ставку), збір до Пенсійного фонду України від купівлі-продажу нерухомості тощо;
 виконувати всі інші дії в межах та в обсязі, передбачених чинним законодавством України для такого роду уповноважень, які хоч прямо і не названі у цій довіреності, але випливають із її суті, з нею пов’язані та будуть необхідними і доцільними для захисту моїх інтересів у межах цієї довіреності.
Довіреність видана з правом передоручення повноважень третім особам (за винятком отримання кредиту та підписання усіх передбачених цією довіреністю договорів, що здійснюється особисто представником за цією довіреністю) з обов’язковим повідомленням мене про здійснене передоручення, і дійсна до двадцять восьмого лютого дві тисячі двадцять сьомого року, якщо не буде скасована раніше цієї дати у встановленому для того порядку, про що я повідомлю представника письмово.
Зміст ст.ст. 240-245, 247-250 Цивільного кодексу України щодо поняття довіреності, її форми, строків, передоручення, припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю, мені нотаріусом роз’яснено.

ПІДПИС:

Двадцять восьмого лютого дві тисячі двадцять п’ятого року ця довіреність посвідчена мною, КВІТКОЮ А.М., нотаріусом Київського міського нотаріального округу.
Довіреність підписано [П.І.Б. громадянки А.] у моїй присутності. Особу її встановлено, дієздатність перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за № __
Стягнуто плату
НОТАРІУС

ЗАДАТИ ПИТАННЯ / ASK Question